itSMF-KONFERANSEN | 4. – 6. MARS 2019

Påmeldingen åpner i desember 2018

 

Vil du være
sponsor eller utstiller?

Sponsorinvitasjonen blir klar i løpet av september 2019

Vil du holde foredrag?

Last ned Call for presentations

 

Program 2019

Programmet blir lansert i desember 2018

 

Om itSMF-konferansen

Hva er itSMF?

De fleste private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. IT Service Management Forum er en internasjonal interesseorganisasjon for Service Management som fagfelt, med selvstyrte avdelinger i over 50 land. Formålet er å fremme god praksis innen styring av IT-tjenester, blant annet gjennom medlemsmøter og konferanser. itSMF-konferansen er blitt Skandinavias største møtested for IT Service Management, og har de siste årene samlet fire til fem hundre deltakere. Med sin musikalske røde tråd og sin unike atmosfære har den norske konferansen fått internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. Andelen deltakere som kommer igjen år etter år er stor!

Hvem er konferansen for?

itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan en kan levere gode IT-tjenester. Med temaet «All shook up» blir det Elvis, rock´n roll og 50-tallet som vil krydre 2018-konferansen og sette stemningen.
Fagfeltet IT Service Management er stort og spennende, og i stadig utvikling. Programmet rommer keynotes, foredrag og workshops om alt fra bruk av ITIL, Lean, DevOps og smidige metodikker til innovasjon, digitalisering og automatisering. Siden Norge fra 25. mai blir underlagt EUs nye personvernforordning, blir GDPR og informasjonssikkerhet satt på dagsordenen. Et annet viktig område er det nye SIAM-rammeverket for multisourcing og styring av underleverandører. Relasjonen og integrasjonen mellom forretningssiden og IT har også et stort fokus, og konferansen er ikke bare for IT, men også for dem som jobber strategisk på forretningssiden.

Når og hvor?

4.-6. mars 2019 på Clarion Hotel Oslo Airport. Shuttlebuss går fra Gardermoen flyplass tre ganger i timen (buss 44, holdeplass 25). Taxi (kr. 295,- pr.vei) kan bestilles fra Øvre Romerike Taxi. Hvis du kommer med bil (se kjørerute), får du gratis parkeringsbevis i resepsjonen.

Festmiddag

Festmiddag med underholdning er tirsdag 5. mars kl. 19:45. Antrekk: Pent.

Påmelding og avbestilling

Det er bindende påmelding. Er du forhindret fra å møte, kan én fra samme bedrift benytte din billett.

Sponsorer

itSMF-konferansen ville ikke vært mulig uten våre fantastiske sponsorer, utstillere og partnere. Møt dem på konferansen!
Vil din virksomhet være utstiller eller sponsor?

Hovedsponsor

Samarbeidspartner

Utstiller