itSMF-KONFERANSEN | 24. MARS 2021 / PRE-KONFERANSE 23. MARS 2021

Invitation to give a presentation at the itSMF Conferencen

Download call for paper

Vil du holde foredrag på IT Service Management konferansen?

Last ned call for paper

Invitasjon til å holde foredrag på IT Service Management Forum-konferansen.
«Absolute Beginners – Fra ekspert til nybegynner for alle parter»
Radisson Blu Holbergs plass, Oslo, 24. mars 2021, pre-konferanse 23. mars 2021

Den 19. konferansen til itSMF Norge blir en annerledes konferanse enn de foregående. Endring er alltid utfordrende, om den starter utenfra eller innenfra, men endringer gir også muligheter. En ting som ikke endrer seg er vårt mål om å fortsette å være den største og beste møteplassen for ITSM-miljøet i Norge.

I 2021 endrer vi både omfanget av og lokasjonen til konferansen. Selve konferansen vil gjennomføres på én dag, med mulighet for å delta på en sosial middag etter avslutningen. Vi begrenser antall personer som kan delta til 200, for å ivareta smittevernsregler. Konferansen blir avholdt på Radisson Blu Holbergs plass, slik at tilreisende har mulighet til å overnatte ved behov. Den populære pre-konferansen med praktiske workshops blir arrangert dagen i forkant på samme hotell.

Konferansen har lenge brukt musikk og film som inspirasjon til tema, og i år henter vi tittelen fra David Bowie. Med tittelen «Absolute Beginners – Fra ekspert til nybegynner for alle parter» ønsker vi å fokusere på endring, og hva som skjer når verden rundt oss forandrer seg og setter både leverandører og kunder i nye og til dels ukjente situasjoner.

Med koronaviruset fulgte store endringer i folks hverdag og intens aktivitet for å legge til rette for den nye virkeligheten, men det er ikke bare katastrofer som fører til endring. Ny teknologi, nye verktøy, nye krav til leveranser og å begynne å jobbe med nye (eller etablerte) metoder og rammeverk er eksempler på aspekter som kan trigge større endringer i hverdagen til både kunder og leverandører.

Vi ønsker foredrag som tar for seg hvordan man kan håndtere slike endringer, slik at man kommer styrket ut på andre siden.

Spesielt er vi interessert i følgende temaer:

• Samarbeid mellom forretning og IT
• God endringsledelse
• Brukerhistorier og erfaringer
• Lean/Agile/DevOps/andre trender

Vi fokuserer på presentasjoner av 40 minutters varighet, og oppfordrer alle foredragsholdere til å oppsummere foredraget med 2-3 nøkkelbudskap til sist.

Vi vil gjerne også videreføre en «Open Spaces»-løsning, der vi legger til rette for diskusjon om temaer med foredragsholdere og andre interesserte etter at foredraget er ferdig.

Konferansekomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program. Foredrag fra brukerorganisasjoner og foredrag med praktiske eksempler og erfaringer vil bli prioritert. Leverandører oppfordres til å holde foredrag sammen med sine kunder.

Foredragsholdere får redusert pris på konferansen.
For kontakt: Silje Endsjø, telefon 45 11 36 04
Les mer om itSMF Norge på http://www.itsmf.no/

Tips oss om gode foredrag eller foredragsholdere!
Hjelp oss å finne de beste foredragsholderne! Har du hørt et godt foredrag du gjerne vil ha inn på programmet eller vet du om noen som har gjort noe spennende i sin virksomhet, så send oss en mail!

Frist for innsending: Forslagene må være mottatt innen 20. september 2020

Om du vil bidra på konferansen kan du sende inn forslag ved å fylle ut skjemaet eller sende en mail til itSMF Norge:

Foredragsholdere 2020

Program 2020

Programkomite

Om itSMF-konferansen

Hva er itSMF?

De fleste private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. itSMF (IT Service Management Forum) er en internasjonal interesseorganisasjon for Service Management som fagfelt, med selvstyrte avdelinger i over 50 land. Formålet er å fremme god praksis innen styring av IT-tjenester, blant annet gjennom medlemsmøter og konferanser. itSMF-konferansen er blitt Skandinavias største møtested for IT Service Management, og har de siste årene samlet fra tre til fem hundre deltakere. Med sin musikalske røde tråd og sin unike atmosfære har den norske konferansen fått internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. Andelen deltakere som kommer igjen år etter år er stor!

Hvem er konferansen for?

itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan en kan levere gode IT-tjenester.

Fagfeltet IT Service Management er stort og spennende, og i stadig utvikling. Vi legger opp til et program som setter fokus på hvordan IT kan bidra til økt verdi for virksomheten, og hvordan IT-avdelingen kan spille på lag med virksomhetsledelsen mot strategiske mål.

Konferansen vil inkludere foredrag og spor som vil gi verdi til de fleste som jobber med å levere IT-tjenester.

Når og hvor?

24. mars 2021 / Pre-konferanse 23. mars 2021 på Radison Blu Holbergs Plass.

Middag

Middag er etter konferansen 24. mars kl. 16:30.t)

Påmelding og avbestilling

Det er bindende påmelding. Er du forhindret fra å møte, kan en annen fra samme bedrift benytte din billett.

Kontakt

Silje Endsjø, telefon 45 11 36 04