fbpx

HOLD AV DATOEN ALLEREDE NÅ FOR ITSMF-KONFERANSEN 2022 - 07.03.22 - 09.03.22

Invitasjon til å holde foredrag på itSMF-konferansen 2022!

Norges største IT Service Management – konferanse feirer 20 år og vi ønsker flere spennende foredrag som bidrar til en faglig sterk konferanse for både nye og erfarne innen Service Management. Her samles dyktige folk innenfor IT og forretningssiden fra hele Norge med ønske om å dele og lære om hvordan man sammen leverer gode IT-tjenester.

Gjennom konferansetemaet “For a better day! – Service Management for en smidig hverdag” ønsker vi å dele innovative og bærekraftige valg, og gode historier fra Service Management fra arbeidsdagen, med et stemningsfullt bakteppe fra Aviciis elektroniske musikkunivers.

Har du noe å dele?

Vi setter stor pris på, og vil prioritere, foredrag med erfaring både nybegynnere og erfarne kan lære av. Gjerne med praktiske eksempler på hva man har fått til – eller ikke har fått til, som man kan ta med seg tilbake til sin egen arbeidshverdag.

I år ønsker vi foredrag der dere står overfor veivalg som medfører endringsreiser for enten menneskene eller teknologien eller begge deler, innenfor følgende temaer:

Ledelse, mennesker og kultur:
 • Kulturbygging for å lykkes med ITIL 4, LEAN, Agile, DevOps og andre rammeverk og metoder, for eksempel Reisen mot en Agil hverdag.
 • Selvstyrte autonome team
 • Distribuert ledelse
 • Endringsledelse i den digitale tidsalder
 • Brukerhistorier og erfaringer
 • Samarbeid mellom forretning og IT
 • Kunnskapsdeling og brukeradopsjon
Teknologi og verdiskaping:
 • Smidig og proaktiv Service Management
 • Grønn og bærekraftig IT
 • IT-tjenester som gjør samfunnet ett hakk bedre!
 • IT-tjenester som hjelper oss å ta kloke valg
 • Selfservice, as a service og kontinuerlig forbedring
 • Moderne brukerstøtte
 • Automatisering og maskinlæring
 • Sikkerhet og Service Management

Foredragsholdere får redusert pris på konferansen

Vi åpner opp for både 20 og 40 minutters-foredrag. Vi anbefaler i tillegg at alle foredrag avsluttes med 2-3 nøkkelpunkter tilhørerne kan ta med seg.

Til pre-konferansen mandag 7. mars ønsker vi som vanlig forslag til workshops, hvor vi fokuserer på gi deltakerne både praktisk og rask verdi.

Ønsker du å bidra på konferansen kan du sende en e-post til itsmfkonferansen@itsmf.no med følgende informasjon:
 • Presentasjon av foredragsholder(e)
 • Kontaktinformasjon til foredragsholder(e) (adresse/e-post/telefon)
 • Foredragets tittel
 • Varighet: 40 minutter eller 20 minutter (inkludert spørsmål/svar)
 • Foredragets nivå (grunnleggende eller videregående)
 • Beskrivelse av foredraget (50–100 ord).

Frist for innsending: 19. november 2021

Hva er ItSMF?

De fleste private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. itSMF (IT Service Management Forum) er en internasjonal interesseorganisasjon for Service Management som fagfelt, med selvstyrte avdelinger i over 50 land. Formålet er å fremme god praksis innen styring av IT-tjenester, blant annet gjennom medlemsmøter og konferanser. itSMF-konferansen er blitt Skandinavias største møtested for IT Service Management, og har de siste årene samlet fra tre til fem hundre deltakere. Med sin musikalske røde tråd og sin unike atmosfære har den norske konferansen fått internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. Andelen deltakere som kommer igjen år etter år er stor!

Hvem er konferansen for?

itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan en kan levere gode IT-tjenester.

Fagfeltet IT Service Management er stort og spennende, og i stadig utvikling. Vi legger opp til et program som setter fokus på hvordan IT kan bidra til økt verdi for virksomheten, og hvordan IT-avdelingen kan spille på lag med virksomhetsledelsen mot strategiske mål.

Konferansen vil inkludere foredrag og spor som vil gi verdi til de fleste som jobber med å levere IT-tjenester.

Kontakt: itsmf@itsmf.no