itSMF-CONFERENCE | 4. – 6. MARCH 2019

Sign up before 20. January and save 1300,- NOK

Registration

Download the program in pdf

Download the program

Do you want to be a sponsor or exhibitor?

Download the invitation

Speakers 2019

Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Lukk

Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Plenumssesjon i Luftrommet, tirsdag 5. mars 09.45 – 10.45


Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter.

Waterhouse dekker emner som internettilgang, infrastruktur, frekvenser, overvåking og rettshåndhevelse, opphavsrett, personvern, digitalisering, forbrukerrelaterte saker, spill og spillingifisering, tingenes internett, smarte byer, smarte hjem, internettstyring, digital kompetanse.

I tillegg til sin rolle som representant for IT-bransjen har han også blitt bedt om å ta stillinger i regjeringsutvalg om emner som digital verdiskaping, opphavsrett, lovlig avlytting, online gambling etc. Han har flere styre- og rådgivende stillinger for organisasjoner og selskaper i internett-sfæren, som Norsk IPv6 Forum, Det norske registeret for domenenavn, Norwegian Safer Internet Project, Høgskolen i Østfold, Fakultet for datavitenskap, The Great Norwegian Encyclopedia, Norsk Digitalforum med mer.

Waterhouse er også en av grunnleggerne av den svært vellykkede norske bevegelsen Lær Kidsa Koding, hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i skolen og gjennom private kodeklubber.

Digitalisering og Den fjerde industrielle revolusjonen – hvordan ny teknologi utfordrer tradisjonelle forretningmodeller og markedsposisjoner
Silvija Seres

Lukk

Digitalisering og Den fjerde industrielle revolusjonen – hvordan ny teknologi utfordrer tradisjonelle forretningmodeller og markedsposisjoner
Silvija Seres

Luftrommet, onsdag 6. mars, kl 13:45-15:00


Silvija Seres er matematiker og aktiv investor i flere teknologibedrifter gjennom sitt eget investeringsselskap, TechnoRocks, i tillegg er hun styremedlem i store selskaper som Oslo Børs, Nordea og NRK. Hun har tidligere forsket på algoritmeoptimalisering ved Oxford, og jobbet med forretningsutvikling for Alta Vista, Microsoft og Fast Search & Transfer.


Digitalisering og Den fjerde industrielle revolusjonen – hvordan ny teknologi utfordrer tradisjonelle forretningmodeller og markedsposisjoner
Den fjerde industrielle revolusjonen endrer ikke bare forretningsmodeller og markedsposisjoner, den endrer hvordan vi jobber og hvordan vi lærer, og hvordan vi er. Arbeidslivet vil endres på tvers av tre områder: økt effektivisering, nye forretningsmodeller, og ny politikk. Vi ser på hva som skjer i denne store teknologidrevne omveltningen av alle næringer og samfunn, og hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte.
Med bakgrunn som matematiker, gründer og teknologiinvestor tolker hun mekanismene bak de store endringene vi opplever. Hun mener vi står foran et industrielt paradigmeskifte, som skaper både muligheter og utfordringer, men er oppgitt over at mange fortsatt prioriterer gamle strategier.

Det finnes ikke noe “jeg” uten “vi”
Hanne Eggen Røislien, Seniorrådgiver i det norske Cyberforsvaret

Lukk

Det finnes ikke noe “jeg” uten “vi”
Hanne Eggen Røislien, Seniorrådgiver i det norske Cyberforsvaret

Plenum i Luftrommet, tirsdag 5. mars kl 10:45-11:30


Hanne Eggen Røislien
• Seniorrådgiver i det norske Cyberforsvaret
Spesialfelt; Organisasjonsendring og endringskultur
• Seniorforsker på menneskelig adferd i ekstremsituasjoner
• Jobbet og bodd i krigssoner i en årrekke, ofte eneste kvinne i teamet
• Foreleser i Pentagon, den amerikanske sjøkrigsskolen – og verden rundt
• Forfatter og skribent


Det finnes ikke noe “jeg” uten “vi”
Hva vi tåler og hvordan vi har det med det vi står i er avhengig av hvilket perspektiv vi har. Jo mindre perspektiv, jo større blir selv de minste ting. Utrygghet og mangel på forutsigbarhet er belastende for oss mennesker å stå i. Å begynne med endring når utfordringene er der er for sent!
Man må skape og pleie en organisasjonskultur som er fleksibel og positiv.
Det finnes ikke noe “jeg” uten “vi” og ikke noe “vi” uten “de andre”. Hvor trekkes grensene? Hva er våre særtrekk? Dette har altfor mange ledere et ALTFOR svakt forhold til. Det kommer floskler og strategier, men ikke «ektefølte» utsagn som ligger under huden på folk. Dette må jobbes inn! Og det har jeg jobbet mye med.

Trygghet kommer ikke av at vi vet hvordan alt er. Trygghet kommer av å mestre omgivelsene våre. Og mestring – det kommer av å prøve, feile, prøve igjen. Og så få til. Justere seg etter behovene. Og vite hvem man er.

Det er ufattelig hvor sterke vi mennesker er, hvor mye vi kan tåle, så lenge det oppleves som meningsfullt. Men hvordan skaper vi mening?
Vi må ta innover oss at det å få livet snudd på hodet, kan lede til fantastiske ting!

Alle kan kopiere en bedrifts strategi, men ingen kan i realiteten kopiere kulturen.

«Hanne engasjerer og berører sine lyttere. Med sin ærlige måte å formidle sitt budskap på, helt uten filter, evner hun å få folk til å tenke nytt i fastlåste situasjoner. Hun byr på seg selv og gjennom å dele sin spennende og rike livshistorie utfordrer hun oss til å heve blikket»

Workshop: Hva ITIL Change Management bør vite om DevOps
Signe-Marie Hernes Bjerke, Teambyggerne

Lukk

Workshop: Hva ITIL Change Management bør vite om DevOps
Signe-Marie Hernes Bjerke, Teambyggerne

Flight 1, mandag 4. mars, kl 14:00-16:00


Signe-Marie Hernes Bjerke, Teambyggerne

“Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma) er cand. scient i informatikk og en erfaren konsulent innen informasjonssikkerhet,
kvalitetssikring, risikostyring, måling og forbedring – både på forretningsnivå og innen IT.
Bak seg har hun 16 år som konsulent og kursinstruktør i DNV GL (tidl. Det Norske Veritas). Der begynte hun å jobbe med de
nye personvernreglene allerede i 2014/2015. Målet for DNV GL var å tilfredsstille EU-kravene til Binding Corporate Rules
(“”BCRs”” to allow multinational corporations to make intraorganizational transfers of personal data across borders in
compliance with EU Data Protection Law). Prosjektet innebar kartlegging av persondata og etablering av rutiner og
rammeverk for behandling av persondata i tråd med de nye reglene. Signe-Marie har også gjennomført en rekke
kvalitetssikringer av prosjekter, prosesser og ledelsessystemer hos eksterne kunder, og hjulpet flere organisasjoner å få på
plass rutiner og rammeverk for informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27000.
Signe-Marie er en rutinert instruktør, og kurser blant annet i ITIL, Lean, informasjonssikkerhet, risikostyring og fasilitering.
Hun er nå Lead trainer i Glasspaper for GDPR og de nye personvernreglene.”


Hva ITIL Change Management bør vite om DevOps

 

Workshop/ simulering: SOLVE – effektiv håndtering av Inidents og Problems
Kristian Spilhaug og Ole-Vidar Christensen, Sopra Steria

Lukk

Workshop/ simulering: SOLVE – effektiv håndtering av Inidents og Problems
Kristian Spilhaug og Ole-Vidar Christensen, Sopra Steria

Flight 5, mandag 4. mars, kl 14:00-18:30


Kristian Spilhaug, Sopra Steria

Kristian er leder av kursavdelingen i Sopra Steria, og jobber også som instruktør og konsulent. Han er smittende engasjert, entusiastisk og opptatt av å stadig utvikle seg selv og andre videre. Kristian har levert kurs for over 1100 deltakere, og sier at han alltid lærer noe nytt i møtet med andre.

Ole-Vidar Christensen, Sopra Steria

Ole-Vidar Christensen har snart 20 års erfaring innen IT Service Management området med etablering/implementering av prosesser iht ITIL-rammeverket, analyser og forbedringer i ulike organisasjoner. Ole-Vidar er en etterspurt foredragsholder og kursinstruktør. Han har en stor lidenskap for simuleringer og har blant annet gjennomført Apollo13-simulering for nesten 1500 deltakere, med veldig gode tilbakemeldinger på sin evne til å formidle kunnskap.
Ole-Vidar har vært nestleder i itSMF Norge (IT Service Management Forum) fra 2003 til 2012, 2 års erfaring fra det Internasjonale styret for itSMF med fokus på samhandling mellom ulike land og kulturer, og han er fortsatt engasjert omkring våre konferanser.


Workshop/ simulering: SOLVE – effektiv håndtering av Inidents og Problems

SOLVE – systematisk hendelses- og problemløsning.
I en verden der teknologien og IT-systemene blir stadig mer komplekse er det ikke lenger den tekniske kompetansen som er den viktigste, men evnen til å løse kompliserte, tekniske hendelser og problemer på en rask, sikker og systematisk måte.

SOLVE er en simuleringsbasert opplæring i strukturert og systematisk hendelses- og problemløsning. Med et minimum av teori vil deltakerne lære en universell, strukturert tilnærming til problemløsning, og deretter få mulighet til å øve denne gjennom engasjerende og lettfattelige digitale scenarier. Verdien er umiddelbar – deltakerne vil kunne benytte metoden i sin daglige rutine fra første arbeidsdag etter opplæringen. Simuleringen er egnet for ledere og ansatte som er involvert i håndtering, feilsøking og løsning av tekniske hendelser og problemer.

Forutsetninger: Ingen. Simuleringen krever tilgang til PC. Selve simuleringen er på engelsk, instruktøren snakker norsk.

Workshop: Business agility through high performance teams – a gaming session!
Brendan Martin, A-circle AS

Lukk

Workshop: Business agility through high performance teams – a gaming session!
Brendan Martin, A-circle AS

Workshop Mandag 4. mars, kl 16.30-18.30


Workshop: Business agility through high performance teams – a gaming session!


Brendan Martin, A-circle AS

Brendan boosts performances of people, athletes, teams, artists, teenagers(!) and businesses all across the world. This includes work with Kanban, Managing Benefits, Agile, ITIL, Mental training, MoP/MSP/P2, Communication training,
Olympic athletes, Listening, Failing and Crushing your comfort zones.

Follow Brendan Martin on Instagram
Read more about Brendan Martin

Workshop: Digital Innovasjon – Forretning og IT smartere sammen, Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Lukk

Workshop: Digital Innovasjon – Forretning og IT smartere sammen, Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Flight 3, mandag 4. mars, kl 14:00-16:00


Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Marianne Selle er Digital Transformation Officer i Sopra Steria Skandinavia, og leder av innovasjonshuben Sopra Steria NEXT.
Marianne representerer gjennom NEXT innovasjonskapasiteten til Norges største tverrfaglige IT-kompetansemiljø. NEXT leverer innovasjon gjennom hele prosessen fra ide, til gjennomføring og til stabilisering.
Marianne Selle har mer enn 20 års erfaring fra IT-konsulentbransjen og har jobbet innen teknologi, ledelse og leveranseoppfølging. Hun er en pådriver for å sette opp digitale prosjekter som jobber etter design thinking-prinsipper med verdiskaping i fokus.

Marianne Selle på LinkedIn

«Bra» er ikke lenger godt nok…..»
Eirik Normann Hansen, CEO i itch Design AS, et selskap i Acando-gruppen

Lukk

«Bra» er ikke lenger godt nok…..»
Eirik Normann Hansen, CEO i itch Design AS, et selskap i Acando-gruppen

Luftrommet 1, tirsdag 5. mars, kl 13:00-13:40


Eirik Normann Hansen, CEO i itch Design AS, et selskap i Acando-gruppen

Eirik Norman Hansen, CEO i itch Design AS, et selskap i Acando-gruppen.

Eirik Norman Hansen holder energiske foredrag om digitalisering, kunstig intelligens og robot-teknologi. Han er CEO i itch design i Norge, et selskap i Acando-gruppen, og har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning, og leverer tjenester, på. Eirik er glad i å prate og elsker å holde foredrag. Han ønsker å inspirere og engasjere de han snakker for. Eirik mener at godt foredrag skal være en god, balansert blanding av underholdning og læring. Han brenner for den digitale verden og alt det spennende som skjer og hvilken effekt det har på oss mennesker, samfunnet og næringslivet. Han skreddersyr foredrag for kick-offs og lanseringer, og stiller gjerne som moderator eller konferansier.

Se ytterligere informasjon, omtale og video HER


«Bra» er ikke lenger godt nok…..»

Bra er ikke godt nok, vi må bli besatt av kundeopplevelse. Altfor mange snakker fremdeles om teknologi. Vi må slutte å snakke «tech», brukerne ønsker bare at det skal fungere, alltid og hele tiden, og vi tenker ikke en gang på at vi bruker nettjenester. Om det er b2c eller b2b så er forventningene til brukeropplevelsen i dag den samme. Som kunder sammenligner vi med den beste opplevelsen vi har hatt tidligere – uavhengig av hvem vi har hatt den hos. Undersøkelser viser at det er slaget om den beste brukeropplevelsen som er viktig, og her skal du få en inspirerende dose med hvorfor, hva og hvordan, og et innblikk i hvilke drivkrefter som fører utviklingen. Foredraget ønsker å formidle viktigheten av å forstå og ta eierskap for hele kunde- og brukerreisen.
Med seg på scenen tar Eirik roboten Pepper, og gjerne også dronen sin.

Foredragets nivå: Passer for alle

Politiet bryter ut fra etablerte rutiner
Einar Hjortaas, IKT-tjenesterådgiver og Erik Henna Hagen, politibetjent Politiet

Lukk

Politiet bryter ut fra etablerte rutiner
Einar Hjortaas, IKT-tjenesterådgiver og Erik Henna Hagen, politibetjent Politiet

Amfi, tirsdag 5. mars, kl 13:00-13:40


Einar Hjortaas, IKT-tjenesterådgiver

Einar er teknolog og har vært ansatt i Politidirektoratet siden 2015.

Erik Henna Hagen, politibetjent Politiet

Erik Henna Hagen er teknolog og politibetjent ved Stavanger politistasjon.


Politiet bryter ut fra etablerte rutiner

Politireformen stiller høyere krav til effektivitet, kvalitet og helhet til politiet. Foredraget belyser enkelte vesentlige forbedringer av politipatruljens tjenester til samfunnet og borgerne. Det reflekteres over erfaringene med å etablere fag-involvering og styring av de nasjonale IKT-løsningene.

Foredragets nivå: Basic

Innovasjon ved konsolidering
Henning Hønsvall og Johan Malmanger, Rema 1000

Lukk

Innovasjon ved konsolidering
Henning Hønsvall og Johan Malmanger, Rema 1000

Luftrommet 2, tirsdag 5. mars, kl 13:50-14:30


Henning Hønsvall, Rema 1000

 

Johan Malmanger, Sopra Steria


Innovasjon ved konsolidering

Reisen mot å bli en profesjonell kunde
Kristine Steinsvik, leverandøransvarlig og Ragnhild Mellem Arnesen, Helse Nord IKT

Lukk

Reisen mot å bli en profesjonell kunde
Kristine Steinsvik, leverandøransvarlig og Ragnhild Mellem Arnesen, Helse Nord IKT

Luftrommet 3, tirsdag 5. mars, kl 13:00-13:40


Kristine Steinsvik, Leverandøransvarlig, Helse Nord IKT

Kristine Steinsvik er jurist med kommunikasjonsbakgrunn. Hun er leverandøransvarlig i Helse Nord IKT og jobber for at avtalene skal gi verdi til bedriften.

Kristine Steinsvik på LindedIn

Ragnhild Mellem Arnesen, Helse Nord IKT

Ragnhild Mellem Arnesen er prosessrådgiver og configuration manager i Helse Nord IKT. Jobber med kontinuerlig forbedring av alle prosesser og verktøy samt oppfølging av CMDB og konfigurasjonsstyring.

Ragnhild Mellem Arnesen på LinkedIn


Reisen mot å bli en profesjonell kunde

Helse Nord IKT leverer ca. 1350 tjenester og samhandler med ca. 150 leverandører. I dette foredraget forteller de som hvordan Helse Nord IKT følger opp leverandørkontakter for å få mest mulig verdi av kontraktene. De har etablert Supplier Management som prosess med tydelige roller og ansvar og verktøystøtte. Prosessen påser at kontrakter med leverandører ikke blir et «dødt» dokument i et arkivsystem.

Foredragets nivå: Basic

Plenum i Luftrommet TBA

Lukk

Plenum i Luftrommet TBA

Tirsdag 5. mars kl 15:50-17:00

Digitale pasientforløp i OUS – om samspill, makt og kontinuerlig endring
Kaia Spilhaug Torkildsen og Kim Fangen, Oslo Universitetssykehus HF

Lukk

Digitale pasientforløp i OUS – om samspill, makt og kontinuerlig endring
Kaia Spilhaug Torkildsen og Kim Fangen, Oslo Universitetssykehus HF

Luftrommet 2, tirsdag 5. mars, kl 14:40-15:20


Kaia Spilhaug Torkildsen og Kim Fangen, Oslo Universitetssykehus HF


Digitale pasientforløp i OUS – om samspill, makt og kontinuerlig endring

Digital transformasjon – fra ildsjeler til felles prioriteringer
Sijamek Nuri – Senioringeniør og teamleder og André Roshan, Avdelingsingeniør og utvikler, Universitetet i Agder

Lukk

Digital transformasjon – fra ildsjeler til felles prioriteringer
Sijamek Nuri – Senioringeniør og teamleder og André Roshan, Avdelingsingeniør og utvikler, Universitetet i Agder

Luftrommet 3, tirsdag 5. mars, kl 13:50-14:30


Sijamek Nuri – Senioringeniør og teamleder, Universitetet i Agder

Master i informasjonssystemer fra UiA

Sertifisering i ITIL, Prince 2, MOP, SDI Service Desk Analyst og Service Desk Manager, TOGAF, LEAN, Prince 2 Agile, Kepner tregoe ++

Nærmere 20 år erfaring med prosjekt, prosess og serviceledelse samt innføring av ITIL prosesser. Erfaring med innføring og bruk av ITSM og ESM verktøy siden 2005.

Teamleder på IT-avdelingen ved UiA for følgende fagområder:

  • Brukerstøtte
  • Life Cycle Management – Innkjøp og logistikk av all IKT utstyr og Programvarer
  • Tjenesteutviklingsteam som har blant annet ansvaret for digitalisering av administrative tjenester, prosjekt, prosess og serviceledelse.

André Roshan Avdelingsingeniør og utvikler, Universitetet i Agder

Sertifisering i ITIL, Prince 2, SDI Service Desk Analyst, LEAN, Kepner tregoe ++

Erfaring med innføring og bruk av ITSM og ESM verktøy siden 2008.

Systemadministrator og Utvikler i ServiceNow


Digital transformasjon – fra ildsjeler til felles prioriteringer

Foredraget tar for seg UiA sin reise fra ITIL og ITSM til ESM og shared services, fra prosessutvikling til tjenesteutvikling og tjenestestyring, og fra ildsjeler og tilfeldige prosjekter til porteføljestyring og strategisk prioritering og valg av digitale prosjekter i administrasjonen.»

Nivå: Basic

Deep dive into ITIL 4 – get ready to be rocked

Lukk

Deep dive into ITIL 4 – get ready to be rocked

Luftrommet 2, onsdag 6. mars kl 11:20-12:00

Design og innovasjonsbuzz – hvordan er det relevant for service management?
Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Lukk

Design og innovasjonsbuzz – hvordan er det relevant for service management?
Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Luftrommet 1, tirsdag 5. mars, kl 14:40-15:20


Marianne Selle, Direktør for Digital Transfomasjon

Marianne Selle er Digital Transformation Officer i Sopra Steria Skandinavia, og leder av innovasjonshuben Sopra Steria NEXT.
Marianne representerer gjennom NEXT innovasjonskapasiteten til Norges største tverrfaglige IT-kompetansemiljø. NEXT leverer innovasjon gjennom hele prosessen fra ide, til gjennomføring og til stabilisering.
Marianne Selle har mer enn 20 års erfaring fra IT-konsulentbransjen og har jobbet innen teknologi, ledelse og leveranseoppfølging. Hun er en pådriver for å sette opp digitale prosjekter som jobber etter design thinking-prinsipper med verdiskaping i fokus.

Marianne Selle på LinkedIn


Design og innovasjonsbuzz – hvordan er det relevant for service management?

I moderne konseptutvikling der tjenestedesign og konseptutvikling er blitt veldig i vinden, er det lett å blir veldig opptatt av gule lapper og fristende pitcher. Behovet for å ha kontroll på plattformen er imidlertid ikke blitt mindre i en slik kontekst, snarere tvert imot. Hvordan kan vi bruke den kompetansen som ligger i infrastruktur-nære miljøer sammen med konseptutviklerne for å sikre reell verdiskaping.

Nivå: Basic

IoT-revolusjon av kontroll langs veien
Henning Harsem, avdelingsdirektør Statens vegvesen Vegdirektoratet

Lukk

IoT-revolusjon av kontroll langs veien
Henning Harsem, avdelingsdirektør Statens vegvesen Vegdirektoratet

Luftrommet 1, tirsdag 5. mars kl 13:50-14:30


Henning Harsem, avdelingsdirektør, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Avdelingsdirektør tilsyn og kontroll, med fagansvar for utvikling og implementering av teknologiske løsninger for effektivisering.
Har erfaring fra teknologiutvikling med stor påvirkning på virksomheter og bransjer, og har løftet de over i en ny tidsregning.

Henning Harsem på LinkedIn


IoT-revolusjon av kontroll langs veien
Statens vegvesen har satt som målsetning å effektivisere kontrollarbeidet langs veg, slik at ingen stoppes uten feil og mangler. Dette krever gode planer, godt samarbeid og fokus på medvirkning fra alle til rett tid.

Nivå: Basic

Plenum i Luftrommet TBA

Lukk

Plenum i Luftrommet TBA

Onsdag 6. mars, 09:00 til 10:00

Norges første skinnegående robot?, Håkon Andreassen,teamleder karrieresenteret Trøndelag Fylkeskommune – seksjon utdanning

Lukk

Norges første skinnegående robot?, Håkon Andreassen,teamleder karrieresenteret Trøndelag Fylkeskommune – seksjon utdanning

Luftrommet 3, onsdag 6. mars, kl 11:20-12:00


Håkon Andreassen, teamleder karrieresenteret, Trøndelag Fylkeskommune – seksjon utdanning

Håkon Andreassen på LinkedIn


Norges første skinnegående robot

Hvordan få kjærligheten til å blomstre mellom forretning og IT?
En organisator, to studentgrupper, 16 uker, begrenset budsjett, stort fagmiljø å spille på, mye kaffe, litt frustrasjon, kinautstyr, transmisjonsproblemer, koding, GPS, nattarbeid…….resultat: Norges første skinnegående robot.

Nivå: Basic

På veg inn i fremtiden med IKT-porteføljer i Statens Vegvesen
Benny Andreassen, Seksjonssjef IKT, Statens Vegvesen og Per Ivar Lillebråten, Forvaltningsleder, Experis Ciber AS

Lukk

På veg inn i fremtiden med IKT-porteføljer i Statens Vegvesen
Benny Andreassen, Seksjonssjef IKT, Statens Vegvesen og Per Ivar Lillebråten, Forvaltningsleder, Experis Ciber AS

Luftrommet 2, onsdag 6. mars, kl 10:30-11:10


Benny Andreassen, Seksjonssjef IKT, Statens Vegvesen

Benny er seksjonsledere IKT og leder forvaltningskontoret for trafikant og kjøretøyområdet. Han har mer enn 30 års ledererfaring i IT bransjen.
Benny har ledet store utviklingsprosjekter i offentlig sektor samt ledet forvaltningsmiljøer innen helse (e-resept), skatt og kommunesektoren.
Benny er en erfaren kurs- og foredragsholder

Per Ivar Lillebråten, Forvaltningsleder, Experis Ciber AS

Per Ivar er forvaltningsleder hos Experis Ciber og har bistått til at denne delen av virksomheten har vokst kraftig de siste årene. Han har lang erfaring som ITSM og IT Governance rådgiver og har benyttet både ITIL og Cobit som rammeverk for forvaltningstjenestene som leveres. Per Ivar er sertifisert ITIL expert, CGEIT, CRISC og har holdt en rekke ITIL og Cobit kurs.


På veg inn i fremtiden med IKT-porteføljer i Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har tatt store grep når det gjelder forvaltning (vedlikehold og videreutvikling) av mange av sine fagsystemer. Noe av det viktigste har vært å samle flere systemer i porteføljer og konkurranseutsette forvaltning av hele porteføljer. Samhandling med fagsiden og Leverandør (Experis Ciber) er helt sentral. Dere vil få innblikk i gjennom hvilke grep som er gjort, gevinster som er realisert, hvordan man har forbedret organisering og prosesser, erfaringer og hvordan det jobbes med kontinuerlig forbedring.

Nivå: Intermediate

 

Kunstig intelligens og informasjonssikkerhet – hvem kontrollerer robotene?
Lillian Røstad, Consulting Director – Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

Lukk

Kunstig intelligens og informasjonssikkerhet – hvem kontrollerer robotene?
Lillian Røstad, Consulting Director – Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

Luftrommet 1, onsdag 6. mars, kl 11:20-12:00


Lillian Røstad, Consulting Director – Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

PhD Lillian Røstad er avdelingsleder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria, og ansvarlig for oppbyggingen av Sopra Steria sine tjenester innen Cyber Security i Skandinavia.
Lillian er i tillegg til jobben i Sopra Steria styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) en rolle hun har hatt siden 2014. Lillian har en bijobb som førsteamanuensis II ved universitetet i Oslo der hun er ansvarlig for og underviser faget «Securiy by Design». Lillian er også medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2018. Lillian er en sikkerhetsentusiast, og ikke minst en sikkerhetsevangelist, som er genuint opptatt av faget og å formidle det på en måte som alle forstår.


Kunstig intelligens og informasjonssikkerhet – hvem kontrollerer robotene?

Kunstig intelligens og informasjonssikkerhet – hvem kontrollerer robotene?<br>Lillian Røstad, Consulting Director – Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

AI, kunstig intelligens, maskinlæring, deep learning, automatisering, roboter – teknologi som i mange år har vært en del av et mulig fremtidsbilde er nå her og klar til å tas i bruk. Men, med dette kommer også en rekke nye sikkerhetsproblemstillinger. Når vi lar maskinene ta beslutninger for oss – hvem eller hvordan kontrollere at maskinene gjør som vi ønsker? Og kan en maskin egentlig være objektiv? Eller vil maskiner som lærere av menneskelig adferd alltid ha med seg, og kanskje forsterke, subjektiviteten og forskjellsbehandlingen til menneskene? Hva med personvernet?
I dette foredraget ser vi på risiko forbundet med å ta i bruk kunstig intelligens. Vi ser også på hvilke nye sikkerhetstiltak denne teknologien gjør mulig.

Nivå: Basic

Deep dive into ITIL 4 – get ready to be rocked
Barclay Rae

Lukk

Deep dive into ITIL 4 – get ready to be rocked
Barclay Rae

Onsdag 6. mars, kl 11:20-12:00 i Luftrommet 2


Barclay Rae Barclay is an experienced ITSM consultant, analyst and writer. He has worked on approximately 700 ITSM projects over the last 25 years, and also writes blogs, research and papers on ITSM topics for a variety of industry organisations and vendors.
He has also worked for a number of ITSM organisations, and he delivers strategic ITSM consultancy, as well as media analyst services to the ITSM industry.
He is an ITIL4 Lead Architect and a co-architect of the ITIL Practitioner scheme with Axelos. In addition, he is a co-author of the SDI SDC certification standards and a participant in the current ISO/IEC 20000 revision.
Barclay is an associate of SDI – as a consultant and auditor – and a member of the SDI Strategic Advisory Board.
He is a Director of EssentialSM and itSMF UK, of which he was CEO from 2015 – 2018. Barclay also is a partner in A2V Services, which develops new start-up businesses. He is also non-executive director for several companies.
Barclay is also a regular speaker at industry conferences and events, in the UK and globally, including, SITS, SDI, itSMF, Pink Elephant, SMW, UCISA and others.
Barclay was named in the HDI top 25 Thought Leaders in Technical Support and Service Management, 2017 and 2018, and ‘ITSM Contributor of the year’ in 2014 at the SITS show.
Barclay also created ‘ITSMGoodness’ – a set of practical steps and guidelines – simple practical and proven tips and tools – for successful ITSM. Visit www.barclayrae.com for details, follow Barclay on Twitter

Omtrent alt «snudde over natten» i DNB IT. Hvordan etablerte vi Service Mgmt. på nytt?
Ingar Glenn Pedersen, Senior Vice President, DNB IT

Lukk

Omtrent alt «snudde over natten» i DNB IT. Hvordan etablerte vi Service Mgmt. på nytt?
Ingar Glenn Pedersen, Senior Vice President, DNB IT

Amfi, tirsdag 5. mars, kl 14:40-15:20


Ingar Glenn Pedersen, Senior Vice President, DNB IT
Foredragsholder er Ingar Glenn Pedersen. Han leder Service Management (SI/SIAM) og sitter i ledergruppen for IT drift og Banking Platform i DNB. Før det ledet han IT Sourcing i DNB, og var sentral i å etablere nye IT leverandører til DNB, samt sette opp de nye styringsmodellene. Før det var han leder av IT Rådgivningen i KPMG i 4 år. Dette innebefattet alt fra IT Strategi til IT Sourcing oppdrag. Hovedvekten var innenfor IT Sourcing. I tillegg har Ingar jobbet 4 år i Microsoft som rådgiver og i storkundeavdelingen, samt 4 år som hovedarkitekt IT infrastruktur i Telenor. Til sammen har Ingar arbeidet innenfor ulike IT områder i 18 år, og han er utdannet Sivilingeniør fra NTH innenfor Informatikk og Økonomi.

Ingar Glenn Pedersen på LinkedIn


Omtrent alt «snudde over natten» i DNB IT. Hvordan etablerte vi Service Mgmt. på nytt?
DNB skal bli mer en teknologibedrift enn en tradisjonell bank. Den nye strategien for DNB er lagt, og IT er en mer integrert del av DNB enn noen gang tidligere. Den tradisjonelle måten å arbeide på innenfor IT er over, og alt skal gå raskere og gi mer verdi enn tidligere. IT må finne nye måter å arbeide på, og en transformasjon av Norges største IT miljø er nødvendig. Alle må gå i seg selv, og IT porteføljen skal forvaltes og utvikles på nye måter. Dette utfordrer alle funksjoner i DNB IT, men mest av alt de som arbeider der. En ny kultur må på plass og det tradisjonelle tankesettet må tilpasses en ny hverdag. Da DNB er helt avhengig av IT partnere, må også dette grensesnittet gås opp. En ny teknologi strategi er besluttet og nye måter å kjøpe tjenester på er utarbeidet. Hvordan tilpasser DNB sin Service Mgmt. funksjon opp i alt dette, og hvordan bygger vi leverandørstyringen for fremtiden?. Dette foredraget vil handle om hvordan DNB IT skal jobbe fremover generelt, og hvordan Service Mgmt. funksjonen må defineres i den nye hverdagen spesielt. Sentrale stikkord er: Leverandørstyring i en agil verden, håndtering av leverandører både i en «onPrem» og Cloud leveransemodell, flerleverandørmodell som virker, og hvordan overleve i en desentralisert styringsmodell.

Nivå: Intermediate/ advanced

Tidligere politimann forteller en sann hackerhistorie fra Vestlandet
Olav Espedal, Corporate Security Manager og Dag Haaland, Jakob Hatteland Solutions AS

Lukk

Tidligere politimann forteller en sann hackerhistorie fra Vestlandet
Olav Espedal, Corporate Security Manager og Dag Haaland, Jakob Hatteland Solutions AS

Luftrommet 1, onsdag 6. mars kl 11:20-12:00


Olav Espedal, Corporate Security Manager og Dag Haaland, Jakob Hatteland Solutions AS
Olav Espedal er tidligere politimann med lang erfaring fra etterforskning av datakrimsaker. Han har jobbet ved datakrimavdelingen på Kripos og i Sør-Vest politidistrikt. Espedal jobber nå med informasjonssikkerhet i teknologikonsernet HATTELAND utenfor Haugesund som tilbyr høysikrede IT-løsninger.


Tidligere politimann forteller en sann hackerhistorie fra Vestlandet
En ung mann fra Vestlandet stjal informasjon fra en rekke datamaskiner ved å benytte «social engeneering» kombinert med tekniske kunnskaper. I foredraget får du vite hvordan dette var mulig, og om det egentlig er mulig å beskytte seg mot slikt.

Nivå: Basic

Ensuring Business Value & Alignment when you want to automate your value streams
Peter Ravnholt, Management Consultant, BusinessNow

Lukk

Ensuring Business Value & Alignment when you want to automate your value streams
Peter Ravnholt, Management Consultant, BusinessNow

Luftrommet 3, onsdag 6. mars kl 10:30-11:10


Ensuring Business Value & Alignment when you want to automate your value streams
In many organizations the management takes strategic decisions to streamline and automate deliveries, processes and tasks by implementing one or more tools.
These decisions and tools should be able to ensure automation as well as the expected value potential. However, the main trend is that business value and management’s strategic perspective is often forgotten when processes and automation initiatives are to be clarified, designed and implemented.
In this presentation concepts such as value proposition, design thinking, value streams, operating model and information flows are introduced to provide examples of how business value and strategic perspective are secured as a fundamental and continual prerequisite for the digital enterprise journey.
At the end of the presentation a real case example will demonstrate how common pitfalls has been avoided when automation of travel authorization was introduced in global Danish company.


Peter Ravnholt, Management Consultant, BusinessNow
Peter Ravnholt is a Partner and Service Management consultant at BusinessNow. For more than 15 years Peter has advised large companies in Australia and Denmark about the introduction to and automation of Service Management across corporate functional and hierarchical structures. Peter has been a contributor to the ITIL framework for the books “Introduction to the service lifecycle” and “Service Transition” and is known as a frequent speaker and trainer in service strategy, process development and digital transformation. Recently Peter joined with some of Europe’s leading experts in business and operating models to research and develop how automation initiatives can be aligned to business value and strategic initiatives to ensure benefit realization for the digital transformation of the enterprise. Peter are inspired from concepts and methods like Value Proposition Canvas, Business Model Generation, Operating Model Canvas, Design Thinking, Agile Development and DevOps.

Peter Rafnholt på LinkedIn

Generalforsamling i itSMF Norge (Åpen for alle)

Lukk

Generalforsamling i itSMF Norge (Åpen for alle)

Amfi, tirsdag 5. mars kl 17.15 – 18.00

Aperitiff i utstillingsområdet

Lukk

Aperitiff i utstillingsområdet

Utstillerområdet, tirsdag 5. mars 18.00 – 19.30

Festmiddag og underholdning

Lukk

Festmiddag og underholdning

Lunsj i utstillingsområdet

Lukk

Lunsj i utstillingsområdet

Utstillingsområdet, tirsdag 5. mars kl 11.30 – 13.00

Høydeblikk fra årets konferanse

Lukk

Høydeblikk fra årets konferanse

Plenumssesjon i Luftrommet, onsdag 6. mars kl 13.30 – 13.45

Lunsj i utstillingsområdet

Lukk

Lunsj i utstillingsområdet

Utstillingsområdet, onsdag 6. mars, kl 12:00-13:30

Premiering av konkurranser i utstillingsområdet

Lukk

Premiering av konkurranser i utstillingsområdet

Utstillingsområdet, onsdag 6. mars, kl 13:20-13:30

Kaffe/te, kaker i utstillingsområdet

Lukk

Kaffe/te, kaker i utstillingsområdet

Kaffe og kaker i utstillingsområdet

Lukk

Kaffe og kaker i utstillingsområdet

Program 2019

Registration 2019

Felter merket med * er obligatorisk

Please note: all prices are ex. VAT

If you want to become a member of itSMF Norway we will sign you in as a member of itSMF and invoice for membership comes separately.

ACCOMMODATION FROM 6.-7. MARCH IS NOT INCLUDED IN THE PARTICIPATION FEE

OBS: Oppgi PO nummer dersom din bedrift krever dette

ABOUT THE itSMF CONFERENCE

WHAT IS itSMF?

A large proportion of private and public sector organisations are now employing IT Service Management as the foundation of their service provision. Since 2003, the IT Service Management Forum (itSMF) in Norway has organised conferences on an annual basis with ever-increasing attendance figures. The conference is the largest IT Service Management forum in Scandinavia, and enjoys widespread recognition and interest from around the world.

WHO IS THE CONFERENCE FOR?

Interest in ITSM is on the increase, and the conference now offers keynote presentations, sessions and debates on issues such as DevOpS, agile methodologies and service management. There is better focus on the link between business and IT than in the past. This means that the conference will offer something of value to both business and IT professionals.

WHEN AND WHERE?

March 4th to 6th 2019 at the Clarion Hotel Oslo Airport. There will be three shuttle bus departures (no. 44) from Gardermoen airport every hour (stop 25). You can order a taxi from Øvre Romerike Taxi. The fare is NOK 295 each way. By car: check the route and remember that you can get a free parking pass at the hotel reception desk.

CONFERENCE DINNER

The conference dinner with award presentations and entertainment will be held in the “Luftrommet” on Tuesday 5 March at 7.45 p.m. Dress code: Smart (Or Queen-related)

REGISTRATION AND CANCELLATION

There is a binding registration. If you are prevented from attending, another representative from the same organisation may attend in your place.

Sponsors

The itSMF Conference would not be possible without the support of our fantastic sponsors, exhibitors and partners. Meet them at the conference!
Does your organisation want to be an exhibitor or sponsor?

Main sponsors

Partners

Exhibitor