dager
timer
min

Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV

Anders Skifte

Seniorrådgiver i Team Sosioteknisk , NAV

Om foredraget

NAV står midt i en digital transformasjon som har ført til stor endring i organiseringen og måten vi driver tjeneste- og produktutvikling på. Vi har blant annet gått fra prosjekter til produktteam, og har organisert over 100 tverrfaglige produktutviklingsteam i åtte forskjellige produktområder. Dette, i kombinasjon med andre faktorer, har bidratt til økt fart og flyt og raskere innovasjonstakt.  

I dette foredraget vil vi fortelle om hvordan NAV sin endringsevne har blitt betydelig forbedret, og hvordan vi har rigget oss for å raskere og bedre kunne utnytte nye, digitale muligheter, endringer i brukerforventninger så vel som lov- og regelverksendringer.

  • Myndiggjøring av tverrfaglige team 
  • Domenedrevet organisering  
  • Automatisering, modernisering og eksperimentering 

Om Anders Skifte

Anders Skifte er seniorrådgiver i Team Sosioteknisk hos NAV IT. Der jobber han for at øvrige team i NAV skal kunne oppleve økt fart og flyt og redusert kognitiv last. Dette gjøres blant annet ved å anvende konsepter og vokabular kjent fra Team Topologies. Anders har en mastergrad fra IT-universitetet i København og 16 års erfaring som utvikler. De siste årene har han i tillegg vært både pådriver og coach for smidig og moderne digital produktutvikling. Han interesserer seg for organisasjonsdesign og hvordan man kan rigge seg best mulig for å få størst mulig effekt av den innsatsen som teamene, og organisasjonen for øvrig, legger ned.

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her