itSMF-konferansen

Hvem bør delta på itSMF-konferansen 2022?

God praksis er i endring, og erfaringsdeling er viktigere enn noensinne. Med ITIL 4 er ITIL-rammeverket videreutviklet til et overordnet rammeverk som passer både for tradisjonell IT og DevOps. DevOps er en evolusjon som bygger videre på det beste fra ITIL, Lean og Agile. I tillegg handler det om nye måter å tenke på rundt ledelse, kultur og organisering.

Målgruppen for itSMF-konferansen er alle som er opptatt av å skape verdi gjennom IT-tjenester. Moderne IT-tjenester krever tverrfaglig samarbeid på tvers av hele organisasjonen. Det holder ikke å få tett samarbeid mellom software-utviklere og IT-drift. For å kunne lykkes må vi også få ledere, prosjektledere og fagpersoner fra virksomheten med på den nye tankegangen.  På konferansen får deltakerne innsikt i nye ideer og konsepter som kan sette dem i stand til å gjøre en forskjell på sin egen arbeidsplass.  

Så la oss møtes og skape den møteplassen alle virksomheter trenger! En arena der ledere og medarbeidere kan komme sammen for å oppdatere seg på de store omveltningene som skjer innen IT, og først lykkes når hele virksomheten blir med på omstillingen.

På itSMF-konferansen 2022 kan du få et pusterom fra hamsterhjulet, få løftet blikket og oppdage at det er mange virksomheter som strever med det samme. Dere vil få høre erfaringer fra virksomheter som deler både suksesshistorier og feil, for de vet at det å gjøre feil er en forutsetning for læring. Dette kan gi din egen virksomhet verdifull kunnskap om hva som skal til for å lykkes.

På itSMF-konferansen får du: 
 • Faglig påfyll – essensiell kunnskap for å kunne lykkes med digital transformasjon 
 • Workshops med fordypning i aktuelle tema
 • Erfaringsdeling – hør hva de beste i bransjen har gjort 
 • Nettverksbygging – kraften i gode relasjoner og faglig nettverk 
 • Stor leverandør-utstilling – stedet hvor du kan få demonstrert siste nytt av verktøystøtte 
 • Engasjement, inspirasjon og motivasjon – som kan løfte egen virksomhet i riktig retning 
Hvordan overbevise sjefen om å få lov til å dra?

Her er forslag til noen argumenter du kan bruke:

 • Tider med store endringer krever investering i kompetanse.
 • Det vi kaller «best practice» er nå i stor endring.
 • Moderne metoder og nytt tankesett er i ferd med å revolusjonere IT-bransjen og transformere virksomheter over hele verden. 
 • Det å utveksle erfaringer med fagfolk i andre virksomheter kan være akkurat som trengs for å komme videre i riktig retning.
Tips: Bruk konferansen som teambygging!

Mange virksomheter har innsett at itSMF-konferansen er en viktig arena for kunnskapspåfyll og nettverksbygging. Som eneste utsending kan det være vanskelig å få tatt i bruk den nye kunnskapen når man kommer tilbake på jobb, uansett hvor motivert man er. Tilbakemeldinger viser at ved å sende flere, øker sjansen betraktelig for at ny innsikt blir tatt i bruk i egen virksomhet.  

Når en hel gruppe fra samme organisasjon blir engasjert og motivert, skapes et momentum. Konferansen fungerer ikke bare som en boost for kunnskap og inspirasjon. Den fungerer også som en «teambygging» – kanskje som en start på et tverrfaglig samarbeid i egen organisasjon. Gruppen kan fordele seg på flere parallell-sesjoner, utveksle ny innsikt og sammen planlegge hvordan forbedringer kan iverksettes i egen organisasjon.

Tre gode grunner til at det er lurt å sende flere deltakere fra samme virksomhet:
 1. Deltakerne kan fordele seg på ulike spor og dele nyttige innsikter i etterkant
 2. En felles kunnskapsplattform gir godt et grunnlag for tverrfaglig samarbeid
 3. Det blir mye enklere og morsommere å ta kunnskapen i bruk i egen virksomhet

For gruppepåmelding: send en mail til itsmf@itsmf.no

Få med deg lederen din!

«Jeg skulle ønske sjefen min var her» er et utsagn vi ofte har hørt på itSMF-konferansen. Det å komme supermotivert tilbake på jobb uten å ha noen å sparre med, er frustrerende. Ledere må legge til rette for at ny kunnskap kan tas i bruk i egen organisasjon. Den beste måten å gjøre det på er å bli med selv!

Om et par år håper vi at mange vil si: «Hadde vi ikke vært på itSMF-konferansen, så ville vi ikke ha vært der vi er i dag!»

"You’re either a learning organization, or you’re losing to somebody who is!"

Vil du abonnere på nyhetsbrev fra itSMF Norge og få nyheter om konferansen?