itSMF-KONFERANSEN | 3.-4. MARS 2020 / PRE-KONFERANSE 2. MARS 2020

Last ned programmet fra forrige konferansen i 2019 i pdf

Last ned programmet fra 2019

Call for paper

Last ned Call for paper

Invitasjon til å holde foredrag på itSMF-konferansen

Med fokus på samspillet mellom IT og forretning er itSMF-konferansen kanskje Norges største arena for erfaringsdeling innen IT Service Management. Dyktige IT-folk og tjenestemottakere fra hele Norge samles for å dele sine erfaringer og ta med seg innspill om hvordan man leverer gode og verdiskapende IT-tjenester. Vi er glade for å se at konferansen igjen vokser, og at tilbakemeldingene som gis er gode.

Temaet for konferansen er «Mission imPossible: IT-utfordringer i dag – forretningsverdi i morgen». Den teknologiske utviklingen skjer i et rasende tempo, og utfordringene for leverandører av IT-tjenester står i kø. Vi ønsker fokus på hvordan IT og forretningsvirksomheten sammen kan møte disse utfordringene, på en måte som fører til verdi for forretning og sluttbrukere.

Vi ønsker oss foredrag med praktisk vinkling, gjerne med konkrete erfaringer og eksempler. Det er spesielt ønskelig med erfaringer fra utfordringer man enten lykkes eller ikke lykkes med å håndtere. Vi vil prioritere foredrag der IT og forretningen står sammen på scenen.

Vi er spesielt interessert i foredrag innen følgende områder:

Brukerhistorier og erfaringer: Foredrag som forteller om konkrete tiltak som er gjort, prosjekter som er gjennomført, initiativer som er igangsatt og underveis, erfaringer fra utfordringer og hvordan man har møtt disse.

Praktisk bruk av rammeverk og metoder: Har dere egne DevOps teams? Tilpassede ITIL-prosesser? En SIAM-tilnærming til underleverandører? Aktiv bruk av Lean til kontinuerlig forbedring? Verdistrømmer fra IT4IT? Andre metoder og rammeverk i bruk?

Trender og nyvinninger: Ny og spennende teknologi modnes raskt, og det som for bare få år siden var science fiction kan i større og større grad tas i bruk. Vi snakker om AI-baserte tjenester, autonome enheter, robotisering og automatisering, IoT, digitale tvillinger, Mixed Reality, Bio-tech, Blockchain og mye mer. Hvordan kan disse nyvinningene hjelpe oss i morgen? Hvordan er de tatt i bruk i dag?

Ledelse og samarbeid: Ingenting skjer uten menneskene. Vi ønsker å høre om kompetanseheving, kulturbygging, endringsledelse, involvering, tverrfaglig samarbeid, rolleutvikling og andre aspekter som går på den menneskelige faktoren.

Vi ønsker å legge til rette for både 20 og 40 minutters foredrag, og oppfordrer alle foredragsholdere til å oppsummere foredragene i 2-3 konkrete nøkkelbudskap tilhørerne.

I 2020 ønsker vi også at så mange foredragsholdere som mulig er tilgjengelige i en periode etter foredraget, slik at konferansedeltakerne får mulighet til å diskutere temaet direkte. Vi vil komme med mer informasjon om det praktiske når konferansen nærmer seg.

Pre-konferanse 2. mars
Den stadig mer populære pre-konferansen avholdes mandag 2. mars. Vi trenger forslag til workshops, med fokus på praktiske øvelser og konkret læring. Har du et forslag til eller ønske om en workshop? Send inn!

• Presentasjon av foredragsholder(e)
• Kontaktinformasjon til foredragsholder(e) (e-post/telefon)
• Foredragets tittel
• Varighet: 40 minutter eller 20 minutter (inkludert spørsmål/svar)
• Foredragets nivå (grunnleggende eller videregående)
• Beskrivelse av foredraget (50–100 ord).

Konferansekomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program. Foredrag fra brukerorganisasjoner og foredrag med praktiske eksempler og erfaringer vil bli prioritert. Leverandører oppfordres til å holde foredrag sammen med sine kunder.

Foredragsholdere får redusert pris på konferansen.
For kontakt: Silje Endsjø, telefon 919 01 087
Les mer om itSMF Norge på http://www.itsmf.no/

Tips oss om gode foredrag eller foredragsholdere!
Hjelp oss å finne de beste foredragsholderne! Har du hørt et godt foredrag du gjerne vil ha inn på programmet eller vet du om noen som har gjort noe spennende i sin virksomhet, så send oss en mail!

Frist for innsending: Forslagene må være mottatt innen 20. september 2019

Om du vil bidra på konferansen kan du sende inn forslag ved å fylle ut skjemaet eller sende en mail til itSMF Norge:

Invitasjon til utstillere og sponsorer på itSMF-konferansen 2020

Nordens kanskje største konferanse for IT Service Management arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport tirsdag 3. og onsdag 4. mars 2020

Vi ønsker med dette å invitere virksomheter til å stille som utstillere og sponsorer på itSMF-konferansen 2020. Konferansen er den 18. i rekken, og etter en periode med fallende deltakertall er vi glade for å kunne melde at trenden de siste årene har snudd. I 2019 viste deltakertallene en økning fra 2018, og tilbakemeldingene fra deltakerne viste at dette ble ansett som en av de beste itSMF-konferansene noensinne. Vårt mål for 2020 er å videreføre trenden, både i kvalitet og tall.

Temamessig går vi i samme retning som forrige konferanse, og beholder fokuset på samspillet og interaksjonen mellom IT og virksomheten, samt hvordan man sammen kan møte utfordringene vi står ovenfor for å skape fremtidig verdi. Vi ønsker et program som er preget av brukerhistorier og praktiske tilnærminger til og erfaringer med hvordan IT kan hjelpe virksomheten å lykkes.

Vi ønsker at utstillere og sponsorer får uttelling for investeringen de gjør i konferansen, ved å legge til rette for god synlighet og mulighet til interaksjon og samspill mellom utstillere og deltakere. Erfaring fra tidligere konferanser er at deltakerne ønsker utstillere som er aktive, engasjerende og som har noe å vise frem eller demonstrere. Utstillerne som engasjerer deltakerne til aktivitet får som regel høyest score på evalueringen.

Vårt mål er at utstillerområdet skal være attraktivt for både konferansens deltakere og utstillere, både med tanke på mingling og nettverksbygging og muligheten til å interagere med mulige samarbeidspartnere og leverandører. En nøkkel til suksess er den populære baristabaren i midten av utstillingsområdet, med ståbord og barstoler rundt. Med sitt populære tilbud av gratis luksuskaffe, trekker den et stort antall deltakere inn i utstillingsområdet ved hver pause.

I 2020 ønsker vi også å legge opp til en Open Spaces-løsning, der deltakere kan samles for å diskutere spesifikke temaer, gjerne knyttet til foredrag med foredragsholder til stede. Leverandører er naturligvis også velkomne til å delta her, slik at man kan demonstrere kompetanse og ekspertise samtidig som man bidrar til diskusjonen og bygger nettverk. Detaljer om dette kommer senere.

Utstillerrebusen er en skriftlig konkurranse/quiz som deles ut til alle deltakere. Hver utstiller sender inn ett spørsmål med 4 svaralternativer til itSMF. Rebusen er lagt opp slik at deltakerne må innom hver stand for å få svaralternativene. Alle partnere/utstillere oppfordres til å levere inn premier På slutten av konferansen trekkes det ut vinnere blant deltakerne.

Endringer:
Utstillerpakker: I 2020 velger vi å ikke operere med hovedsponsorer. Primærforskjellene på utstillerpakkene bli da antall deltakere som inkluderes, størrelse på utstillerområdet og synlighet/omtale. Dette vil også gi utstillere mulighet til å synliggjøre seg mer basert på egen aktivitet i utstillerområdet.

Kundeorganisasjoner: Erfaringer fra 2019 var at deltakerne la merke til og satte pris på utstillinger fra kundeorganisasjoner, altså utstillere som ikke primært har som mål å selge løsninger eller tjenester. Vi åpner dermed for at et begrenset antall kundeorganisasjoner kan promotere seg selv som utstillere i utstillerområdet.

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider i virksomheter som benytter IT-tjenester:
• Ledere, mellomledere, beslutningstagere og andre som er opptatt av verdi fra IT
• Nøkkelpersoner fra IT-drift og tjenesteutvikling
• Leverandører av IT-tjenester fra offentlig og privat sektor
• Alle med interesse av å øke sin kompetanse på IT Service Management
• Alle som ønsker å møte likesinnede og dele erfaringerFor 2020-konferansen tilbyr vi tre ulike sponsorpakker, henholdsvis samarbeidspartner, utstiller og kundeorganisasjoner.
Tildeling av samarbeidspartner- og utstillerpakken er basert på førstemann til mølla- prinsippet i forhold til bestilling.

Samarbeidspartner – NOK 40.000 (leverandørmedlemmer), NOK 45.000 (ikke-medlemmer)
Leverandørorganisasjoner
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no
• Stand av en størrelse på ca 2X4m (ca 6 kvm)
• Grupperom vil bli tilgjengelig for samarbeidspartnerne på deling
• Synlighet på infoskjermene under konferansen. To Powerpoint-slides med valgfritt innhold (rullerer på skjermene under konferansen)
• 3 deltakere til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag og overnatting
• 1 reservert bord under festmiddagen 6. mars. Det er plass til 10 personer pr bord
• Deltakerlisten som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk at dette gjelder kun deltakere som samtykker til å stå på deltakerlisten
• Reklamere for standen i itSMFs nyhetsbrev og sosiale medier (1 gang pr kanal)
• Utstillerrebus

Utstiller – NOK 20.000 (leverandørmedlemmer), NOK 25.000 (ikke-medlemmer)
• Leverandørorganisasjoner
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no
• Stand av en størrelse på ca 2X2m (ca 4 kvm)
• 2 deltakere til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag og overnatting
• Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste
• Utstillerrebus

Kundeorganisasjoner – NOK 10.000 (leverandørmedlemmer), NOK 15.000 (ikke-medlemmer)
Kundeorganisasjoner (ikke kommersielle leverandører av produkter og tjenester innen ITSM)
• Selskapets logo på konferansens websider på itsmfkonferansen.no
• Stand av en størrelse på ca 2X2m (ca 4 kvm) uten messevegger. (Blir tildelt standplass etter samarbeidspartnere og utstillere.)
• 1 deltaker til å delta på konferansen og stå på stand, eks middag og overnatting
• Deltakerliste som inneholder navn, firma og evt tittel. Merk dette gjelder deltakere som samtykker til å stå på deltakerliste
• Utstillerrebus

I tillegg kan kjøpes:
• Reservert bord til festmiddag: NOK 2.000 per bord
• Større stand:
2 kvm: NOK 5.000
4 kvm: NOK 10.000
• Plass i midten av utstillerlokalet, f.eks til sofa/sittegruppe/spill/rekvisita
4 kvm: NOK 5.000 (begrenset plass)
6kvm: NOK 10.000 (begrenset plass)
• Rollup på hovedscenen (NOK 5.000 pr dag) (NB Begrenset plass)
• Sponse Key Note (i samråd med programkomiteen)
• Sponse hele eller deler av festmiddagen

Alle priser eksklusiv MVA.

Last ned kontrakt

Med vennlig hilsen itSMF Norge
Tlf.: 9190 0364
Med vennlig hilsen
itSMF Norge

Om itSMF-konferansen

Hva er itSMF?

De fleste private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. itSMF (IT Service Management Forum) er en internasjonal interesseorganisasjon for Service Management som fagfelt, med selvstyrte avdelinger i over 50 land. Formålet er å fremme god praksis innen styring av IT-tjenester, blant annet gjennom medlemsmøter og konferanser. itSMF-konferansen er blitt Skandinavias største møtested for IT Service Management, og har de siste årene samlet fra tre til fem hundre deltakere. Med sin musikalske røde tråd og sin unike atmosfære har den norske konferansen fått internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet. Andelen deltakere som kommer igjen år etter år er stor!

Hvem er konferansen for?

itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan en kan levere gode IT-tjenester.

Fagfeltet IT Service Management er stort og spennende, og i stadig utvikling. Vi legger opp til et program som setter fokus på hvordan IT kan bidra til økt verdi for virksomheten, og hvordan IT-avdelingen kan spille på lag med virksomhetsledelsen mot strategiske mål.

Konferansen vil inkludere foredrag og spor som vil gi verdi til de fleste som jobber med å levere IT-tjenester.

Når og hvor?

3.-4. mars 2020 / Pre-konferanse 2. mars 2020 på Clarion Hotel Oslo Airport.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hotellet:
Shuttlebuss S44 – rett utenfor ankomsthallen (8 minutter). Vi gjør oppmerksom på at bussen koster 70,- per vei/per person. Barn under 16 år går gratis.

Tog
Flytoget eller NSB til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Buss
Nær- og fjerntrafikk til Oslo Lufthavn Gardermoen og Shuttlebuss 44 fra nedre plan på OSL. Se shuttlebuss-tidene her.

Taxi
Vi anbefaler Øvre Romerike Taxi. Turen koster ca. 295,- fra flyplassen. Du finner taxiholdeplass utenfor ankomsthallen.

Festmiddag

Festmiddag med underholdning er 3. mars kl. 19:45. Antrekk: Pent. (Alternativt: Queen-inspirert)

Påmelding og avbestilling

Det er bindende påmelding. Er du forhindret fra å møte, kan en annen fra samme bedrift benytte din billett.