itSMF-konferansen

Ressursside

Her finner du slider og andre ressurser for å øke læringsutbyttet fra itSMF-konferansen 2022. Filmopptak fra foredrag vil bli lansert på denne siden, sammen med en podkast der tar vi for oss ett og ett foredrag og intervjuer utvalgte foredragsholdere. 

Carlota Perez
"Shaping the digital revolution towards smart green fair and global growth"
Matthew Skelton
"Team Topologies, Organizing business and technology teams for fast flow"
Lars Jacob Tysnes Pedersen & Sveinung Jørgensen
"La oss snakke om data-drevet sirkulærøkonomi og bærekraftig business!"
Yngvar Ugland
"Når “Failure is not an option”: - Fra «Krise» til «Cash» på tre uker!"
Kristine Håland
"Hvordan pandemi og flyktninger påvirket vår DevOps-reise"
Signe-Marie Hernes Bjerke
"Hva er utløpsdatoen på den hierarkiske organisasjon"
Marianne Selle
"På full fart inn i skyen, har vi god nok kompetanse internt til å få ut verdien"
Ellen Tønjum Moldskred
"Kontinuerlige leveranser! En reise i digitalisering av grensekontrollen"
Arne Henrik Storm og Marley Kristin Singarajah
"Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes"
Leif-Tore Martinsen
"Fremtidens kommune har borgeren i sentrum"
Renate Straume
"Bærekraft i bygg – komplekst men målbart!"
Antonina Klentsovaa
"How to face the Digital Sustainability challenge"
Rob Akershoek
"Show me your Value Streams! — IT4IT & Value Stream Management"
Paul Wilkinson
"The Shiny New Thing that Really Helps"
Sigurd From
"Omstilling til smidig service management i Helse Nord  IKT"
Andreas Brodtkorb
"En transportsektor i full endring! –  fra hierarki til verdistrømfokus i NAF"
Anders Skifte og Tommy Jocumsen
"Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV"
Benedicte Fjellanger og Henrik Byremo
"Slik akselererer supre team verdiskapningen"
Roman Zhuravlev
"ITIL 4 for the digital age"
Christian F. Nissen
"How to unite agile service and product management"
Leo El-Adawy
"Å være i samsvar, DNBs reise mot automatiske bevis"
Bård Standal
"Rammet av et kryptovirusangrep, Krisehåndtering fra innsiden"

Ressursside

Her finner du slider og andre ressurser for å øke læringsutbyttet fra itSMF-konferansen 2022. Filmopptak fra foredrag vil bli lansert på denne siden, sammen med en podkast der tar vi for oss ett og ett foredrag og intervjuer utvalgte foredragsholdere. 

Tjenesten er gratis for itSMF-medlemmer og konferansedeltakere, og du vil holdes oppdatert om nytt innhold gjennom itSMF sitt nyhetsbrev. 

NB!
Brukernavn: itsmf
Passord: itsmf

Vil du abonnere på nyhetsbrev fra itSMF Norge og få nyheter om konferansen?