itSMF-konferansen

Ressursside

Her finner du slider og andre ressurser for å øke læringsutbyttet fra itSMF-konferansen 2022. Filmopptak fra foredrag vil bli lansert på denne siden, sammen med en podkast der tar vi for oss ett og ett foredrag og intervjuer utvalgte foredragsholdere. 

Arne Henrik Storm og Marley Kristin Singarajah
"Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes"
Benedicte Fjellanger og Henrik Byremo
"Slik akselererer supre team verdiskapningen"
Bård Standal
"Rammet av et kryptovirusangrep, Krisehåndtering fra innsiden"
Christian F. Nissen
"How to unite agile service and product management"
Leif-Tore Martinsen
"Fremtidens kommune har borgeren i sentrum"
Leo El-Adawy
"Å være i samsvar, DNBs reise mot automatiske bevis"
Marianne Selle
"På full fart inn i skyen, har vi god nok kompetanse internt til å få ut verdien"
Matthew Skelton
"Team Topologies, Organizing business and technology teams for fast flow"
Roman Zhuravlev
"ITIL 4 for the digital age"
Signe-Marie Hernes Bjerke
"Hva er utløpsdatoen på den hierarkiske organisasjon"
Matthew Skelton
"Team Topologies"

Ressursside

Her finner du slider og andre ressurser for å øke læringsutbyttet fra itSMF-konferansen 2022. Filmopptak fra foredrag vil bli lansert på denne siden, sammen med en podkast der tar vi for oss ett og ett foredrag og intervjuer utvalgte foredragsholdere. 

Tjenesten er gratis for itSMF-medlemmer og konferansedeltakere, og du vil bli informert om programmet gjennom itSMF sitt nyhetsbrev. 

Vil du abonnere på nyhetsbrev fra itSMF Norge og få nyheter om konferansen?