Dag 0: Pre-conference workshops, onsdag 9. november

På pre-konferansen har vi satt opp workshops med viktige tema og håndplukkede instruktører. Også her setter vi fokus på «det nye» innen fagfeltet. Du kan velge mellom interaktive og effektive to-timers workshops, eller benytte anledningen til å få oppleve en simulering, som er en læringsopplevelse basert på action og gamification. Benytt anledningen til å få en kunnskapsboost og en god oppvarming til konferansen!

Workshopene har antallsbegrensning. Vær tidlig ute for å sikre deg plass på ønsket workshop.

Klikk på bilde for å lese mer om workshopene.

Workshops kl. 14:00-16:00

Lynkurs i ITIL4: Fokus på verdi og agile prinsipper

Terje Hult

Glasspaper

Innføring i Design Thinking

Signe-Marie Hernes Bjerke 

Teambyggerne AS 

Fart og flyt med Scrum

Geir Amsjø

Scrum- og smidig-konsulent

Workshops kl. 16:00-18:30

Situasjonsforståelse, verdistrømsanalyse og Wardley mapping

Kristian Spilhaug

Consulting Manager / Lead Instructor, SopraSteria

Styrk din DevOps-kultur! Verktøykasse for agile coacher

Ing-Mari Nordborg

Senior Project Manager, Red Hat

How digital transformation enables sustainable development

Roman Zhuravlev

ITIL 4 architect and development manager, Axelos / PeopleCert

Gamification kl. 14:00-18:30

SOLVE – strukturert problemløsing i praksis

Helge Rognlien

Sopra Steria

Ole-Vidar Christensen

Sopra Steria

"The Phoenix Project" – en DevOps-simulering

Marley Kristin Singarajah

Gnist AS

Arne Henrik Storm

Gnist AS

Pre-conference middag kl. 19:30

Det tas forbehold om endringer i programmet.

IT service management – et fagområde i endring!

I tider med mye endring er det ekstra viktig med kunnskapspåfyll. På konferansen kan du oppdatere deg på endringer innen fagfeltet IT service management. Vi snakker egentlig ikke lenger så mye om «IT service managenemt», men om «service management». Det handler om virksomheten, ikke om IT.

I tillegg ser vi at flere «best-practice»- områder smelter sammen. Det vi kaller DevOps er på mange måter en videreutvikling som bygger på både Lean, Agile og ITIL. Det handler ikke bare om nye måter å jobbe på, men om en kulturell grasrotbevegelse for høyhastighets-IT, der ledelse, team og organisering er like viktig som teknologi og automasjon.