dager
timer
min

Bærekraft – hvor er vi på vei? Refleksjoner basert på DNVs forskning på energiomstilling

Anne Louise Koefoed

Seniorforsker, DNV

Om foredraget

I dette foredraget vil Anne Louise Koefoed, seniorforsker i DNV, gi et situasjonsbilde for vår klode, basert på de ferskeste innsikter fra DNV sitt forskerteam. DNVs forskning på bærekraft og energiomstilling følger også med på drivere og barrierer for bærekraftig endring. De har også forsket mye på hva som skal til for å få til en de-karbonisering av økonomien. I

Foredraget tar sikte på en realitetsorientering med tanke på dagens globale kriser, og gi en større forståelse for hvordan mange av disse krisene henger sammen.

Endringstempo og retning er et produkt av samspillet mellom samfunnsambisjon, politikk, bærekraftige investeringer, teknologi og forretningsmodeller. I foredraget vil Anne Louise belyse fremtidige konsekvenser, dersom vi fortsetter med ‘business-as-usual’ uten drastiske tiltak. Hun vil også se på EU-taksonomiens krav til bærekraftig business, og hvordan det kan monne at alle virksomheter, offentlige som private, for alvor setter bærekraft på agendaen.

Nøkkelpunkter:

  • Oppdatert status fra DNVs forskning på bærekraft
  • Hvordan EU-taksonomien klassifiserer bærekraftige aktiviteter
  • Hvordan både offentlige og private virksomheter kan og må bidra

Om Anne Louise Koefoed

Anne Louise Koefoed er senior forsker i «DNV Group research and development», der hun er med på forskningsprogrammet for energiomstilling. Hun er en av DNV sine mest erfarne forskere på klima, energi og bærekraft, og har gjennom en årrekke vært med i forsker-teamet bak rapporten «DNV Energy Transition Outlook».  

Anne Louise har mastergrad i energi og miljøledelse og doktorgrad i innovasjon og entreprenørskap, begge fra Handelshøyskolen BI. I hele sin karriere har hun arbeidet med bærekraftdrevet innovasjon og dynamikken mellom politikk, teknologi, marked og utvikling av bærekraftige business-modeller, og deres påvirkning på økonomi og bransjevilkår. For tiden jobber hun også med sirkulære businessmodeller, samt nye krav til investering og bærekraftsrapportering som en viktig del av omstillingen til en bærekraftig økonomi. 

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her