itSMF-konferansen

Plenumsforedrag

Klikk på bilde for å lese mer om foredragene.

Team Topologies: Organizing business and technology teams for fast flow

Matthew Skelton

Co-author of Team Topologies

Shaping the digital revolution towards smart green fair and global growth

Carlota Perez

Researcher, lecturer, international speaker and consultant

La oss snakke om data-drevet sirkulærøkonomi og bærekraftig business!

Lars Jacob Tysnes Pedersen & Sveinung Jørgensen

Centre for Sustainable Business, NHH

Lean, effektivitetsparadokset og den digitale transformasjon

Niklas Modig

Forfatter av “This Is Lean - Resolving the Efficiency Paradox"

Psykologisk trygghet: Kan vi lære å «feire» feilene? – et foredrag til inspirasjon og ettertanke

Marco Elsafadi

Relasjonshøvding

Lean, effektivitetsparadokset og den digitale transformasjon

Niklas Modig

Forfatter av “This Is Lean - Resolving the Efficiency Paradox"

Parallellsesjoner

Klikk på bilde for å lese mer om foredragene.

På full fart inn i skyen: har vi god nok kompetanse internt til å få ut verdien?

Marianne Selle

Head of Customer Success, Microsoft Norway

Hva er utløpsdatoen på den hierarkiske organisasjon?

Signe-Marie Hernes Bjerke 

Teambyggerne AS 

Fremtidens kommune har borgeren i sentrum

Leif-Tore Martinsen

Avdelingsleder Innovasjon og Utvikling, Sarpsborg kommune 

Når “Failure is not an option”: - Fra «Krise» til «Cash» på tre uker!

Yngvar Ugland

Executive Vice President, DNB NewTechLab

How to unite agile service and product management?

Christian F. Nissen

Senior consultant, CFN Consult

The Shiny New Thing that Really Helps

Paul Wilkinson

Chief Architect of The Shiny New Thing that Really Helps, Egor Productions

Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes

Marley Kristin Singarajah

Gnist AS

Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes

Arne Henrik Storm

Gnist AS

Slik akselererer supre team verdiskapningen

Benedicte Fjellanger

Team Agile

Slik akselererer supre team verdiskapningen

Henrik Byremo

Team Agile

Å være i samsvar – DNBs reise mot automatiske bevis og økt sikkerhet

Leo El-Adawy

Data Scientist, DNBs Bank ASA

How to face the Digital Sustainability challenge

Antonina Klentsovaa

Lead editor of ITIL 4 Sustainabiliity in Digital & IT

Show me your Value Streams! — IT4IT & Value Stream Management

Rob Akershoek

IT Management Architect, The Open Group/DXC

Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV

Tommy Jocumsen

Kontorsjef i Seksjon for Utvikling, NAV IT

Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV

Anders Skifte

Seniorrådgiver i Team Sosioteknisk , NAV

Kontinuerlige leveranser! En reise i digitalisering av grensekontrollen

Ellen Tønjum Moldskred

Teamleder Grensekontroll, Politiets IKT-tjenester

En transportsektor i full endring! –  fra hierarki til verdistrømfokus i NAF

Andreas Brodtkorb

Kommersiell Direktør, Norges Automobil Forbund

Omstilling til smidig service management i Helse Nord  IKT

Sigurd From

Avdelingsleder, Helse Nord IKT

Hvordan pandemi og flyktninger påvirket vår DevOps-reise

Kristine Håland

Kvalitetsansvarlig, Digdir

Bærekraft i bygg – komplekst men målbart!

Renate Straume

CEO, Varig

ITIL 4 – ITIL for the digital age: the latest news and why it matters

Roman Zhuravlev

ITIL 4 architect and development manager, Axelos / PeopleCert

Rammet av et kryptovirus angrep: Krisehåndtering fra innsiden

Bård Standal

Fhv CEO i Insr Insurance Group ASA

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Matthew Skelton

Co-author of Team Topologies

Team Topologies: Organizing business and technology teams for fast flow

Om foredraget

For effective, modern, cloud-connected software systems we need to consciously organize our teams in specific ways. Taking account of socio-technical mirroring (Conway’s Law), we look to match the team structures to the required software architecture, enabling or restricting communication and collaboration for the best outcomes. This talk will introduce the basics of organization design using Team Topologies, exploring a selection of key team types, and how and when to use them in order to make the development and operation of your software systems as effective as possible. The talk is based on the book Team Topologies by Matthew Skelton and Manuel Pais including first-hand experience helping companies around the world with the design of their technology teams.

Key takeaways:

 1. Why companies using the traditional methods for organizing software teams will fail to deliver
 2. The four fundamental team topologies needed for modern software delivery
 3. The three team interaction modes that enable fast flow and rapid learning
 4. How to address Conway’s Law, cognitive load, and team evolution with Team Topologies

 

Se hilsen fra Matthew her

Om Matthew

Matthew Skelton is co-author of Team Topologies: organizing business and technology teams for fast flow. Recognised by TechBeacon in 2018, 2019, and 2020 as one of the top 100 people to follow in DevOps, Matthew curates the well-known DevOps team topologies patterns at devopstopologies.com. He is Head of Consulting at Conflux and specialises in Continuous Delivery, operability, and organisation dynamics for modern software systems.

Carlota Perez

Researcher, lecturer, international speaker and consultant

Shaping the digital revolution towards smart green fair and global growth

Om foredraget

In the last 250 years a pattern emerges: Progress occurs by successive technological revolutions that bring a leap in productivity and transform the world economy. But the process is not smooth. The first decades are turbulent, with booms and crashes, destroying and creating jobs, skills and industries. It is a time of massive experimentation that can hurt many, bringing resentment populism and division. It is in the golden ages that follow that society fully benefits from the potential of the new technologies. Such golden ages have been win-win games between business and society orchestrated by governments. They provided common directions for innovation and investment, and they set the stage for fairer growth.  Will we do it again with the information revolution? 

Om Carlota

British-Venezuelan scholar specialised in the social and economic impact of major waves of technical change. Author of the influential book Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, she is currently Honorary Professor at IIPP-UCL, at SPRU, University of Sussex and at TalTech, Estonia. She is also Academic in Residence at Anthemis UK. As consultant she has worked for major corporations, business associations, governments, and international organizations 

Lars Jacob Tysnes Pedersen & Sveinung Jørgensen

Centre for Sustainable Business, NHH

La oss snakke om data-drevet sirkulærøkonomi og bærekraftig business!

Om foredraget

Samtidig som teknologiutviklingen går i en halsbrekkende fart, vokser også behovet for å bruke den på en mer bærekraftig måte. 

I dag forventes det heldigvis at alle bedrifter setter bærekraft på agendaen. Der har ikke bærekraft alltid vært! Disse gutta begynte sin forskning på bærekraft lenge før det ble populært! 

Det de forsker på er atferden, forretningsmodellene og teknologien som fremmer bærekraftig business.   

Stadig flere bedriftsledere omsetter bærekraft til lønnsomhet på innovative måter. I dette fyrverkeriet av et foredrag vil Sveinung  

Pedersen og Lars Jacob Tysnes Pedersen dele av sin erfaring om hva som skal til for å skape bærekraftige, sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller i praksis.  

Om Jørgensen & Pedersen

Jørgensen & Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved Norges Handelshøyskole. De er landets fremste forskere på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller, de sitter i styrer og “advisory boards”, og de driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon.  

De har 20 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet, og de leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller.  

Sammen er de forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, og de er hyppige foredragsholdere i inn- og utland. De har også sin egen podcast: Bærekraftseventyr. Les mer om dem på jorgensenpedersen.no. 

 

Niklas Modig

Forfatter av “This Is Lean - Resolving the Efficiency Paradox"

Lean, effektivitetsparadokset og den digitale transformasjon

Om foredraget

Lean er en filosofi der flyt og mennesket står i sentrum. Hva innebærer en flytorientert virksomhetsstrategi?  Hvorfor er det viktig å fokusere på flyt? Og hva er ulempene om vi ikke gjør det?  

I dette foredraget vil Niklas Modig vise hva effektivitetsparadokset i lean egentlig handler om. Gjennom eksempler fra virkeligheten vil han forklare hva kjernen i lean er, og hva som skal til for å lykkes. Han vil også vise hvordan digital transformasjon er en viktig nøkkel for å lykkes med å skapa effektiv flyt gjennom hele verdikjeden. 

Om Niklas

Niklas Modig var tidligere forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm. Han snakker flytende japansk og var den første utenlandske forsker som fikk studere konseptet lean hos Toyota i Japan. Basert på denne forskningen skrev han boken “This Is Lean – Resolving the Efficiency Paradox”, som er solgt i over 300 000 eksemplarer og oversatt til 17 språk.  

Niklas Modig bor i Stockholm, og jobber som strategisk veileder og fasilitator for en rekke multi-nasjonale selskaper som representerer mange ulike bransjer. Han er en av Europas ledende eksperter på lean og virksomhetsutvikling, og med over 1000 keynote-foredrag bak seg er han ofte omtalt som en av de mest pedagogiske og inspirerende foredragsholdere innen sitt felt. 

Marco Elsafadi

Relasjonshøvding

Psykologisk trygghet: Kan vi lære å «feire» feilene? – et foredrag til inspirasjon og ettertanke

Om foredraget

I tider med store endringer, er det viktig for organisasjoner å skape en kultur for læring. Hva skal til for å skape en kultur for kontinuerlig læring, både individuelt og i samhandling med andre? En av nøklene handler psykologisk trygghet. En annen nøkkel handler om vårt forhold til det å feile. Ser du på feil som nederlag eller læring?

Enkelte klarer å snu nederlag læring, og har utviklet en egen evne til å se muligheter i problemer som oppstår. Andre bruker lengre tid på å bearbeide opplevelsen av nederlag, mens en del ikke evner å se annet enn problemene.

Handler dette bare om individ eller handler det også om kultur? I denne presentasjonen vil deltagerne utfordres til å mestre det å feile. De oppfordres også til å skape en kultur der feilene feires. Hvor mye kan organisasjoner lære hvis feil systematisk feires og omsettes til læring?

Nøkkelpunkter:

 • Selvtillit bygges gjennom mestring, repetisjon og erfaring – men også gjennom mental trening og bevisstgjøring.
 • Selvtillit er drivkraften i mennesket. Hvor stor tro har individet på egne evner og prestasjoner?
 • Dette foredraget skaper bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på seg selv og de rundt seg.
Om Marco

Marco Elsafadi er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

Marianne Selle

Head of Customer Success, Microsoft Norway

På full fart inn i skyen: har vi god nok kompetanse internt til å få ut verdien?

Om foredraget

Argumentene for å gå til sky er velkjente: Sikkerhet, fleksibilitet, innovasjonskraft og pay-as-you-go er dimensjoner vi har hørt predikert i et tiår. Vi har også hørt at det er et skrikende behov for å oppdatere den digitale og tekniske kompetansen i befolkningen. Vi vet alt dette, likevel ser vi at mange organisasjoner sliter med sin skyreise, i form av at det går langsomt, kostnaden blir høyere, og man må kjøpe eksterne tjenester i større grad enn man hadde regnet med. Mye av dette skyldes at kompetanse om sky og hva dette innebærer, mangler. Ikke bare mangler det i IT-organisasjonene, men også i organisasjonen for øvrig. Sky er ikke bare en teknologiendring, det er en endring i smidighet og innvasjonskraft. Hva må vi lære oss? Hvordan kan vi rigge organisasjonene våre for å være i forkant av skyreisen og utnyttingen av de muligheten det gir. Hvordan gi ansatte en god plan for sin egen kompetanseutvikling og hvordan kan vi få ledelsen involvert? Dette er temaer Marianne Selle vil dele betraktninger rundt.

Nøkkelpunkter:
 • Hva du må tenke på når du planlegger sky-kompetanse?
 • Hva er et cloud center of excellence og hvorfor er det nødvendig?
 • Hvorfor vi må snakker med ledelse om kompetanse når vi skal til sky?
 • Hvordan spille kompetanse inn sannsynlighet for å lykkes med skyreisen?
Om Marianne

Marianne Selle er leder for Customer Success i Microsoft Norge. Hun er brennende opptatt av hvordan virksomheter kan lykkes med å ta i bruk digital teknologi og drive digital transformasjon. Hun har også et særlig engasjement for å få mennesket med i den digitale transformasjonen. Med en Master i Informatikk, har Marianne 20 års erfaring fra IT industrien, og 15 år som leder. Hun brenner for brukersentrering og smidig tilnærming i alle deler av virksomheten.

Signe-Marie Hernes Bjerke

Teambyggerne AS

Hva er utløpsdatoen på den hierarkiske organisasjon?

Om foredraget

Den hierarkiske organisasjonsstruktur er en oppfinnelse fra starten av den industrielle revolusjon. Det har vært en svært effektiv måte å organisere arbeidet på i tider med høy forutsigbarhet.  

I dette foredraget setter vi den hierarkiske organisasjon under lupen. 

I dag går teknologiutviklingen i en halsbrekkende fart og verden er alt annet enn stabil. I tider med høy endringstakt kan hierarkiet bli en flaskehals. Det går for tregt når beslutninger må gå igjennom flere lag av ledelse.  

Men hva er alternativet? Hva slags organisasjon og ledelse trenger vi egentlig i den digitale tidsalder? Hva kan vi lære av teknologigiganter og digitale startups, som inntar alle markedsområder? Mange av dem tilhører eliteklassen innen DevOps. 

DevOps representerer en ny måte å jobbe på – ikke bare for IT, men for hele virksomheten. Når produksjonstakten øker blir det viktig at virksomheten styrer utviklingen i riktig retning. I denne sammenheng vil vi trekke frem «The triple bottom line» – en styringsmodell som ikke bare handler om omsetning for bedriften og gode tjenester for kunder, men også setter fokus på bærekraftige løsninger for planeten.  

Om Signe-Marie

Signe-Marie Hernes Bjerke er sertifisert Lean Six Sigma forbedringsleder og DNCF-sertifisert coach (NLP Master Practitioner). Etter 16 år som konsulent i DNV startet hun opp sitt eget selskap Teambyggerne i 2017, der hun jobber som coach, fasilitator, pedagog, kursleder og foredragsholder med spesielt fokus på DevOps og den digitale transformasjon.  Hun er også instruktør for Glasspaper i ITIL 4, ISO 27001, Prince 2, DevOps og Design Thinking. Hennes mål er å formidle kompliserte ting på en enkel måte, slik at deltakerne kan knytte det opp mot sin egen virkelighet.  

Signe-Marie var med på å starte opp itSMF Norge i 2003. Hun ledet programkomiteen for itSMF-konferansen i mer enn ti år, og var styreleder i to. I 2014 ble hun æresmedlem. Hun var med i det internasjonale arbeidet både med ITIL 3 og ITIL 4, og er nå medforfatter av ITIL 4-boka Drive Stakeholder Value.

Leif-Tore Martinsen

Avdelingsleder Innovasjon og Utvikling, Sarpsborg kommune

Fremtidens kommune har borgeren i sentrum

Om foredraget

Dette foredraget handler om friksjonsfrie innbyggerreiser. Sarpsborg kommune har etablert Salesforce som felles kommunikasjonsplattform (FKP). Informasjonen kommunen har om innbyggeren og alle dens relasjoner må tilgjengeliggjøres, deles og gjenbrukes for effektiv dialog og tjenesteleveranse. Det er på tide å sette handling bak ord og med FKP har Sarpsborg kommune startet arbeidet for å effektivisere innbyggerdialogen, slå hull på applikasjonssiloene og tilrettelegge for tverrfaglig, helhetlig tjenesteleveranse. 

Tre key takeaways:

 1. Kontroll på innbyggerdialogen 
 2. Vekk med siloer 
 3. Helhetlige tjenester (verdistrømmer) 

 

Om Leif-Tore

Leif er godt gift med Åse og sammen har de to gutter på 16 og 9 år. Leif spiller trommer i gladpunkbandet Samfunnshelvete, driver et kommersielt mikrobryggere sammen med 2 kompiser og har nettopp startet et lite kulturhusprosjekt sammen med 2 andre kompiser. 

Leif har 13 års erfaring fra privat sektor og har arbeidet i Sarpsborg kommune siden 2013. Fra 2019 har han vært prosjektleder for det som i Sarpsborg kommune kaller «felles kommunikasjonsplattform», FKP. I 2022 ble han avdelingsleder for en splitter ny avdeling kalt «Innovasjon og utvikling».

Yngvar Ugland

Executive Vice President, DNB NewTechLab

Når “Failure is not an option”: - Fra «Krise» til «Cash» på tre uker!

Om foredraget

Den beste måten, – ja kanskje den eneste måten å levere noe på, når “Failure is not an option!”, er nettop å praktisere feil! I dette foredraget vil innovasjonsdirektøren i DNB vil fortelle om et team som har som motto at: «Ingen feiler så fort som oss!» Han forteller om hvordan en kultur for innovasjon, kreativitet og agilitet var avgjørende for å kunne bygge en ny løsning fra scratch på bare tre uker. Det handlet om å kunne distribuere millioner av kroner til flere tusen virksomheter, der sikkerhet og compliance sto i førersetet og det å feile virkelig ikke var noe alternativ.

Om Yngvar

Yngvar is DNB’s Innovasjonsdirektør, med ansvar for å utforske nye teknologier i Norges største og eldste bank. Han er også foreleser ved Singularity University Nordic, og har fire ti-år med erfaring innen innovasjon og utvilklng av produkter, team, teknologi og virksomheter.

Christian F. Nissen

Senior consultant, CFN Consult

How to unite agile service and product management?

Om foredraget

These years, organizations transform their application lifecycle from plan-driven project-oriented practices to agile product management and DevOps. Meanwhile, other parts of the organization strive to introduce agile service management. But often, these initiatives are decoupled, and the full potential is missed. This presentation will present a simple operating model uniting the approaches

Key take-aways:

 1. How do your organization unite agile product management and agile service management?
 2. How do you build a simple operating model based on end-to-end value streams?
 3. How do you, in practice, tear down the wall between the traditional development and operations domains
Om Christian

Christian has more than 35 years of experience in IT, especially with IT service management and Information Security. He has a long-proven track record from over 150 of the largest private and public organizations in Denmark. He has contributed to the development of both ITIL and COBIT best practice

Paul Wilkinson

Chief Architect of The Shiny New Thing that Really Helps, Egor Productions

The Shiny New Thing that Really Helps

Om foredraget

When I announced on Linkedin (as a joke) that I had a new framework that would change everything!  I had 8 times the usual amount of hits!  
We in IT like shiny new things (Agile, Lean, DevOps, ITIL4). Thinking (and hoping) that they will solve our problems, but many of our problems come from the fact that we haven’t got the basics right! And we never got the old shiny things to do what they were intended to do. I have seen this repeat in cycles over the last 40 years. Einstein once said ‘Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results’, sadly we in IT are trying to prove Einstein wrong. 

Now digital transformation is the latest Industry Shiny New Thing, driving agile transformations. But 70% of transformation initiatives fail to achieve the hoped for values. Confirming Einstein’s observation. So why are they failing? What are the basics we still haven’t got right and what is the ‘Shiny New Thing’ that will make everything better?  In this session Paul will look back at 40 years of experience with hundreds of organizations and will share: 

 • the top 5 challenges as summarized from Industry reports 
 • Links to 30 articles & blogs with insights and advice  
 • 10 ‘post-its’ containing actions for your improvement backlog 

Key take-aways:  

 • Identify the top ABC (attitude, behavior, culture) issues preventing success 
 • Ten tips taken from hundreds of successful organizations 
 • Additional guidance and tips from practicing organizations contained in articles. 

 

Se hilsen fra Paul

Om Paul

Paul has been actively involved in ITSM for more than 40 years in a variety of roles from operations, to development to IT management. He was also actively involved in the development of ITIL Practitioner which introduced the Guiding principles to align ITIL to a more Agile way of working. Paul was Business Development Director of GamingWorks, the company that develops business simulation games such as the internationally renowned ‘Apollo 13 – an ITSM case experience’. He was also co-author and developer of the ‘ABC of ICT’ (The Attitude, Behavior and Culture of ICT) publications, having conducted ABC workshops and simulation workshops with delegates representing more than 5000 organizations world-wide. Paul is now retired and labels himself as the ‘Pointy-Fingered-Grumpy-Old-Man-In-IT’ and Chief architect of ‘The Shiny New Thing that Really Helps’. He is now doing one last tour of ITSM events to share some insights and tips for the future. Helping us learn to avoid his painful mistakes from the past. 

Marley Kristin Singarajah

Gnist AS

Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes

Om foredraget

Smidig begynte med produktutvikling, ITSM begynte med IT support. Sammen er de begge nødvendige innen IT-faget for å lage og drifte nye applikasjoner. Tilsynelatende har de motstridene verdier, da smidig ønsker hastighet og innovasjon, samtidig som ITSM ønsker oppetid og stabilitet.

Kan man klare å forene konseptene ved hjelp av DevOps? Vi ønsker å dele våre erfaringer og vise hvordan man kan bruke verdier, prinsipper og praksis fra DevOps for å få smidig og ITSM til å møtes.

Om Marley

Marley har i løpet av sin karriere i IT-bransjen vært innom de fleste roller innen applikasjonsutvikling og forvaltning. Hun ble introdusert for smidig i 2010, og har selv kjent på kroppen smertene og fallgruvene ved å gå fra en tradisjonell til en smidig organisering. Ved å kombinere sin kompetanse innen ledelse og teknologi med hands-on erfaring, har hun de siste årene vært rådgiver i ulike kunders smidige reise i Norge og Sverige.

Hun brenner for teknologi og potensialet som ligger i dette for både samfunn og omgivelser, spesielt innenfor digital transformasjon og det som omhandler DevOps og smidige organisasjoner.

Arne Henrik Storm

Gnist AS

Hvordan DevOps får smidig og ITSM til å møtes

Om foredraget

Smidig begynte med produktutvikling, ITSM begynte med IT support. Sammen er de begge nødvendige innen IT-faget for å lage og drifte nye applikasjoner. Tilsynelatende har de motstridene verdier, da smidig ønsker hastighet og innovasjon, samtidig som ITSM ønsker oppetid og stabilitet.

Kan man klare å forene konseptene ved hjelp av DevOps? Vi ønsker å dele våre erfaringer og vise hvordan man kan bruke verdier, prinsipper og praksis fra DevOps for å få smidig og ITSM til å møtes.

Om Arne

Arne Henrik Storm Storm er en skalert smidig entusiast. Han er en erfaren leder og foredragsholder med over 14 års erfaring innen IT i Forsvaret. I løpet av karrieren har han navigert grenseskillet mellom produktutvikling og IT-drift og i flere oppdrag hatt ansvaret for begge deler. Storm brenner for å bryte ned unødvendige byråkratiske vegger mellom funksjonelle siloer. Dette gjør han for å få smidig til å fungere i praksis. Ikke bare innen produktutvikling, men for hele organisasjonen.

Benedicte Fjellanger

Team Agile

Slik akselererer supre team verdiskapningen

Om foredraget

Team Agile deler sine erfaringer om hva et produktteam er og hvilke suksessfaktorer som må på plass for at et team blir den mest effektive måten å skape verdier på. Nøkkelen er at hele virksomheten tar del i og drar i samme retning.  

Med utgangspunkt i kundecaser deler vi erfaringer og gir konkrete eksempler på hvordan vi jobbet for å skape team som effektivt skaper verdi for kunder og virksomheten – og har gode arbeidshverdager. 

Vi har med oss eksempler på vanlige fallgruver og ektefølte erfaringer med hva som ikke fungerer. Foredraget vil gi deg konkrete tips og triks, samt erfaringer på hva som fungerte godt og mindre godt i et produktteam.  

3 Key takeaways 

 • Myndiggjorte team med tydelig mål for virksomheten akselererer verdiskapningen 
 • Produktteam lykkes ikke av seg selv – teamene og virksomheten må begge kontinuerlig justeres for å lykkes med å akselerere verdiskapningen  
 • Det fins ikke ett riktig svar for alle. Start med beste praksis og utvikle denne til din beste praksis 
Om Benedicte

Benedicte Fjellanger er Chief Enabling Officer og grunnlegger av Team Agile. Hun har realisert og utviklet av løsninger i hele bredden av offentlig sektor for millioner av nordmenn, og har coachet team som leverer verdi på verdensbasis. Benedicte har bakgrunn fra organisasjonspsykologi og ledelse med vekt på organisasjonslæring. Hennes spesialisering er å sette sammen supre team som får rammebetingelser til å skape verdi, raskt. Benedicte brenner for å skape mer verdi gjennom supre team og støttende ledere som ser nytten av å jobbe innsiktsdrevet og med kontinuerlig læring i fokus.

Henrik Byremo

Team Agile

Slik akselererer supre team verdiskapningen

Om foredraget

Team Agile deler sine erfaringer om hva et produktteam er og hvilke suksessfaktorer som må på plass for at et team blir den mest effektive måten å skape verdier på. Nøkkelen er at hele virksomheten tar del i og drar i samme retning.  

Med utgangspunkt i kundecaser deler vi erfaringer og gir konkrete eksempler på hvordan vi jobbet for å skape team som effektivt skaper verdi for kunder og virksomheten – og har gode arbeidshverdager. 

Vi har med oss eksempler på vanlige fallgruver og ektefølte erfaringer med hva som ikke fungerer. Foredraget vil gi deg konkrete tips og triks, samt erfaringer på hva som fungerte godt og mindre godt i et produktteam.  

3 Key takeaways 

 • Myndiggjorte team med tydelig mål for virksomheten akselererer verdiskapningen 
 • Produktteam lykkes ikke av seg selv – teamene og virksomheten må begge kontinuerlig justeres for å lykkes med å akselerere verdiskapningen  
 • Det fins ikke ett riktig svar for alle. Start med beste praksis og utvikle denne til din beste praksis 
Om Henrik

Henrik Byremo er Chief Enabling Officer og grunnlegger av Team Agile. Henrik har jobbet i grensesnittet mellom mennesker, business og teknologi i femten år, og har bakgrunn bl.a. som Produktdirektør og Leder for Innovasjon & forretningsdesign. De siste årene har Henrik jobbet med team som har levert produkter som to av tre nordmenn bruker daglig. Han brenner for verdiskapning gjennom tverrfaglige team, innsiktsbasert arbeidsmetodikk og kontinuerlig forbedring. 

Leo El-Adawy

Data Scientist, DNBs Bank ASA

Å være i samsvar – DNBs reise mot automatiske bevis

Om foredraget

DNB er underlagt strenge lover og krav for å opprettholde sine licenses to operate innenfor finansielle tjenester. For å klare dette har DNB etablert et kontroll-bibliotek, og har startet med å automatisere innhentingen av tilsynsbevis fra CI/CD pipelines og data fra plattformen, slik at IT-ansatte kan konsentrere seg om beste praksis DevOps, uten å måtte bruke tid på revisjon. Her får dere se en demonstrasjon.

Om Leo

Leo El-Adawy har flere år i konsulentbransjen og banknæringen hvor han har jobbet med data analyse, implementering av rapporteringsløsninger, prosessforbedring, og interne og eksterne IT revisjoner.

Antonina Klentsovaa

Lead editor of ITIL 4 Sustainabiliity in Digital & IT

How to face the Digital Sustainability challenge

Om foredraget

Sustainability is an important, exciting, challenging, ambiguous and inspiring topic. Actually, not a topic – a set of actions! But what are the actions?  

What are the top five sustainability challenges for digital and IT organizations? What are the major sustainability opportunities?  

Sustainability policy and legislation –  what should you know about them? Which sustainability concepts, tools, and methods can we use to make digital products and services more sustainable? How do we measure sustainability? Are we sustainable enough? 

This presentation is for organizations at any stage of their sustainability journey – whether you are starting up or already running sustainability initiatives.  We will also look at some successful examples, where we can we get inspiration and inspire to action:  What shall I, you, we do next?

3 key take-aways

 • Key sustainability challenges for digital business 
 • Major sustainability tools digital organizations should know about and use 
 • Inspiration to act
Om Antonina

Digital sustainability leader, organization & relationship system coach, and ApplyArt method creator. She enables international business development through digital, sustainable transformation and product development.  

In 2019 she was a co-author of ITIL 4: Drive Stakeholder Value, and various ITIL 4 practices. In 2020 she was honoured to join the Axelos team as lead editor for the ITIL 4 publication: “Sustainability in Digital and IT”. 

She has lived, studied, and worked in seven countries including Norway, and been cooperating with Tieto, WarGaming, MenuMe Guide, Turkcell group, BiXBiT, SOFTSWISS and others. Antonina present herself: “I consider myself a global citizen and aim to contribute to our common better future, no matter where we live.”

 

Rob Akershoek

IT Management Architect, The Open Group/DXC

Show me your Value Streams! — IT4IT & Value Stream Management

Om foredraget

Show me your Value Streams! Nowadays everyone is talking about the importance of implementing the right value streams as part of your digital journey. But what are the value streams you really need in a modern digital organisation? And what capabilities and practices do you need to realise these value streams?  

This presentation offers the 9 most important IT value streams you need in a modern digital operating model, as well defining how these value streams should be enabled by the various frameworks and practices such as ITIL 4, DevOps, SRE, Scaled Agile Development, and CI/CD.  

We might also touch upon the real challenge – managing hybrid organisations.  

Om Rob

Rob Akershoek is a senior IT Management architect at DXC and Co-Chair of the IT4IT™ Forum within The Open Group. Assisting IT organizations to transform to become a lean and agile service provider, ready to manage the new digital ecosystem consisting of a hybrid cloud and multi-vendor sourcing landscape. He is architecting the new IT organization combining standards, practices, and concepts such as IT4IT, TOGAF, Scaled Agile Framework (SAFe), DevOps and Continuous Delivery, Security Management with established IT service management methodologies (such as ITIL).  

Tommy Jocumsen

Kontorsjef i Seksjon for Utvikling, NAV IT

Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV

Om foredraget

NAV står midt i en digital transformasjon som har ført til stor endring i organiseringen og måten vi driver tjeneste- og produktutvikling på. Vi har blant annet gått fra prosjekter til produktteam, og har organisert over 100 tverrfaglige produktutviklingsteam i åtte forskjellige produktområder. Dette, i kombinasjon med andre faktorer, har bidratt til økt fart og flyt og raskere innovasjonstakt. 

I dette foredraget vil vi fortelle om hvordan NAV sin endringsevne har blitt betydelig forbedret, og hvordan vi har rigget oss for å raskere og bedre kunne utnytte nye, digitale muligheter, endringer i brukerforventninger så vel som lov- og regelverksendringer. 

Nøkkelpunkter

 • Myndiggjøring av tverrfaglige team 
 • Domenedrevet organisering  
 • Automatisering, modernisering og eksperimentering 
Om Tommy

Tommy Jocumsen er kontorsjef i Seksjon for utvikling i NAV IT. Der jobber han med å bygge fremragende utviklingsteam og coache team og områdeledelse. Tommy har over 25 års erfaring som softwareingeniør, inkludert over 15 år med teknologiledelse. Han har erfaring fra ledelse av både startups, konsulentselskap og store teknologikonsern. Tommy er spesielt opptatt av samspillet mellom teknologi og mennesker, og viktigheten av å få medarbeidere til å stortrives og dermed få realisert det fulle potensialet i medarbeidere, team og ledelse.

Anders Skifte

Seniorrådgiver i Team Sosioteknisk , NAV

Fart og flyt med produktteam og Team Topologies i NAV

Om foredraget

NAV står midt i en digital transformasjon som har ført til stor endring i organiseringen og måten vi driver tjeneste- og produktutvikling på. Vi har blant annet gått fra prosjekter til produktteam, og har organisert over 100 tverrfaglige produktutviklingsteam i åtte forskjellige produktområder. Dette, i kombinasjon med andre faktorer, har bidratt til økt fart og flyt og raskere innovasjonstakt. 

I dette foredraget vil vi fortelle om hvordan NAV sin endringsevne har blitt betydelig forbedret, og hvordan vi har rigget oss for å raskere og bedre kunne utnytte nye, digitale muligheter, endringer i brukerforventninger så vel som lov- og regelverksendringer. 

Nøkkelpunkter

 • Myndiggjøring av tverrfaglige team 
 • Domenedrevet organisering  
 • Automatisering, modernisering og eksperimentering 
Om Anders

Anders Skifte er seniorrådgiver i Team Sosioteknisk hos NAV IT. Der jobber han for at øvrige team i NAV skal kunne oppleve økt fart og flyt og redusert kognitiv last. Dette gjøres blant annet ved å anvende konsepter og vokabular kjent fra Team Topologies. Anders har en mastergrad fra IT-universitetet i København og 16 års erfaring som utvikler. De siste årene har han i tillegg vært både pådriver og coach for smidig og moderne digital produktutvikling. Han interesserer seg for organisasjonsdesign og hvordan man kan rigge seg best mulig for å få størst mulig effekt av den innsatsen som teamene, og organisasjonen for øvrig, legger ned.

Ellen Tønjum Moldskred

Teamleder Grensekontroll, Politiets IKT-tjenester

Kontinuerlige leveranser! En reise i digitalisering av grensekontrollen

Om foredraget

Grensekontrollen er en av politiets viktigste tjenester. For å kunne møte utfordringene i et ustabilt samfunn, er det viktig å kunne respondere hver gang det identifiseres nye trusler og risikoer. Det ble med andre ord behov for å kunne utvikle ny funksjonalitet raskt.

I dette foredraget kan du bli med på en reise i modernisering og digitalisering av grensekontrollen. Du vil få høre om utfordringene med å utvikle ny funksjonalitet for å møte nye krav, og hvordan kontinuerlige leveranser bidrar til å bekjempe ulovlig opphold og terror.   

Nøkkelpunkter:  

 • Erfaringer med raske endringer på eksisterende løsninger 
 • Erfaringer fra overgangen til smidig og DevOps 
Om Ellen

Ellen Tønjum Moldskred brenner for å bruke teknologi til å gi samfunnsnytte. Teamleder på Grensekontroll-teamet i Politiets IT-enhet. BIT fra Bond University med fordypning i IT. Lang erfaring frå IKT og telekommunikasjon og med komplekse teknologiløsinger under hurtig utvikling.

Andreas Brodtkorb

Kommersiell Direktør, NAF

En transportsektor i full endring! –  fra hierarki til verdistrømfokus i NAF

Om foredraget

Hvordan folk skal forflytte seg i tiden fremover er assosiert med stor usikkerhet. Elsykler, elsparkesykler og bilkollektiver er eksempler på tilbud som endrer vårt transportmønster betydelig.  

I all usikkerheten valgte NAF å ta grep om det som faktisk kan kontrolleres – egen organisasjon. I reisen fra et tradisjonelt, silobasert hierarki til verdistrømfokus, teamstrukturer og myndiggjøring av ansatte deler NAF sine erfaringer. Hvordan oppleves det å være leder i en slik grunnleggende endring?  

Dette foredraget forteller om innføring av smidige arbeidsprosesser i NAF, sett fra et ledelsesperspektiv.

Om Andreas

Andreas Brodtkorb har jobbet 10 år i NAF, og er i dag kommersiell direktør. Han har også diverse styreverv både i NAF og i andre selskaper. Med bakgrunn fra hotell-industrien lære han tidlig å sette kunden først. Han er også opptatt av organisasjonsutvikling og har de siste årene vært sentral i NAF sin omstillingsprosess. 

Sigurd From

Avdelingsleder, Helse Nord IKT

Omstilling til smidig service management i Helse Nord  IKT

Om foredraget

Digitale startups “blir født» med et agilt tankesett. I «tradisjonelle organisasjoner» derimot, kreves det både omstilling og kulturendring. Dette krever ledere som går foran og viser vei. Ledere som skaper visjoner og setter stø kurs, fordi slike omstillinger tar tid og må gå gradvis, steg for steg. 

Det er nå mange «tradisjonelle organisasjoner» som er på denne reisen. En organisasjon som har fått til mye er Helse Nord IKT. I 2018 – samtidig med at ITIL 4 ble lansert – fikk de en ny avdelingsleder i avdeling for tjenesteproduksjon. Siden den gang har de gjort mange små og store grep for en mer smidig tilnærming til IT service management. 

Vi har invitert Sigurd From, avdelingsleder i Helse Nord IKT til å fortelle om endringsreisen Helse Nord IKT har vært på i de fire årene han har vært avdelingsleder.  

Om Sigurd

Sigurd From har siden 2018 vært avdelingsleder i Helse Nord IKT. Han har over 30 års erfaring innen e-helse. Før han startet i Helse Nord IKT var han senior systemarkitekt i DIPS AS, der han var med på å bygge den nye modulære arkitekturen i DIPS Arena – neste generasjon journalsystem. Han har stor interesse for teknologi og er veldig opptatt av nytteverdien av teknologien for brukerne i helsevesenet. 

Kristine Håland

Kvalitetsansvarlig, Digdir

Hvordan pandemi og flyktninger påvirket vår DevOps-reise

Om foredraget

Digdir sine nasjonale fellesløsninger har på de siste ti årene hatt en tidobling i vekst. Forventningene til Digdir og leveranser er store.

Pandemien og flyktninger fra Ukraina avdekket nye behov for tjenester. Digdir hadde byggesteiner for raskt lage løsninger for å møte disse behovene, f.eks. kompensasjonsordningen for næringslivet og elektronisk ID som sikrer ukrainske flyktninger tilgang til tjenester fra Nav, Lånekassa og HelseNorge.

Flere i Digdir har gjennomført kurs og sertifisering i DevOps. Digdir ønsket å undersøke verdistrømkartlegging som metode og valgte å gjennomføre dette for MinID.  I denne presentasjonen skal jeg fortelle om hvordan verdistrømkartlegging kan bidra til kulturbygging og hva vi lærte om metoden og hverandre.

3 Key take-aways:

 • Kulturbygging
 • Nedenfra og opp
 • Flyt
Om Kristine

Kristine Håland er kvalitetsansvarlig i avdeling for digitale fellesløsninger. Hun jobber blant annet med etablering og forbedring av prosesser og arbeidsmetodikk for Digdirs nasjonale fellesløsninger.

Renate Straume

CEO, Varig

Bærekraft i bygg – komplekst men målbart!

Om foredraget

Bygg og eiendomsbransjenrepresenterer en vesentlig del av miljøfotavtrykket i verden->40% av verdens ressurserog40% av verdens energiforbrukfaktisk. Bransjen er også blitt betegnet som den glemte klimakjempen.Nå er det mange nye regler, vi hører om EU Taksonomien, klimagassrapportering ol. I dette foredraget skal vi ta en titt på mulighetsrommet og hvor lett det faktisk kan være å komme i gang med målbar endring. Det er få steder det er flere små og store ting å ta tak i, samt at ikke ALT krever store budsjetter.Bærekraft er komplekstog krevendei bygg og eiendomsbransjen. Ny teknologier en kraftfull muliggjørerved å gjøre dette krevende arbeidet vesentlig enklereved å fasilitere og automatisere det å få oversikt, forbedreog rapportere (og gjenta!).

Trekey take-aways:

 • Taksonomi
 • Automatisering
 • Brukervennlighet
Om Renate

Founder and CEO of Varig. Varig deliverssustainability software toCommercial Real Estate. Experienced Leader with a demonstrated history of working in the Construction and Real Estate industries. Focused on technology as a key enabler for Sustainability within the use and ownership of buildings . Engineer with aMaster focused in Property development and Facilities management from Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Roman Zhuravlev

ITIL 4 architect and development manager, Axelos / PeopleCert

ITIL 4 – ITIL for the digital age: the latest news and why it matters

Om foredraget

ITIL 4 was introduced in 2019. However, there are still hidden gems which still wait to be explored by the wide professional audience. Also, ITIL has been developing, and every year some new modules have been introduced. Roman will share the latest news and tell about the vision for ITIL further development.

3 Key take-aways:

 • ITIL 4 hidden gems
 • ITIL 4 news and how they can be used
 • A vision for further ITIL development
Om Roman

Roman has been in IT service management for 20 years. After joining Axelos in 2016, he has been responsible for design and development of every ITIL 4 publication, so if you don’t like anything about ITIL 4, he is the one to blame. Roman is an author of multiple books and articles on ITSM.

 

Bård Standal

Fhv CEO i Insr Insurance Group ASA

Rammet av et kryptovirus angrep: Krisehåndtering fra innsiden

Om foredraget

Oktober 2019 ble forsikringsselskapet Insr Insurance Group ASA
utsatt for et massivt kryptoangrep som rammet store deler av
selskapets lokale infrastruktur. Forretningskritiske filområder og
systemer ble gjort utilgjengelige på en slik måte at det fullstendig
lammet ansattes arbeidsflyt. I tillegg var tunge kjernesystemer og
betydelige mengder kundedata i fare. Som et regulert
finansforetak var dette systemer hvor driften var under direkte
tilsyn av norske myndigheter og handlingsrommet begrenset.
I dette foredraget forteller daværende viseadministrerende
direktør i Insr, Bård Standal som var ansvarlig for selskapets
kriserespons hvordan det oppleves å stå på innsiden når huset
brenner.

Tre key take-aways:

 • Vær tydelig og ærlig fra første øyeblikk. Folk er villige til å tåle mye om de føler seg sett, hørt og tatt på alvor.
 • La aldri en god krise gå til spille. Utnytt handlingsrommet.
 • Glem ikke den lange halen.
Om Bård

Jurist og MBA. Daglig leder i analyse- og rådgivningsfirmaet Skibladnir. Standal har arbeidet med systemdrevet virksomhetstransformasjon, risikostyring og krisehåndtering i en årrekke, blandt annet som Deputy CEO i forsikringsselskapet Insr Insurance ASA og direktør for strategigjennomføring i Statkraft.

Vil du abonnere på nyhetsbrev fra itSMF Norge og få nyheter om konferansen?