dager
timer
min

Gameification: Business Agility (basert på the Phoenix Project) simulering

Petter Holm Reiso

Gnist

Om workshopen

Om simuleringen:

– Hvordan øke effektiviteten i flyten fra idé til produkt i hele virksomheten?

– Hvordan prioritere for maksimal verdi, og samtidig balansere mot SLA-krav?

– Hvordan vet vi at vi prioriterer riktig og oppnår ønsket effekt?

– Hvordan bygge et robust og høytpresterende team?

– Hvordan bruke prinsipper innen smidig og devops for å oppnå forretningsagilitet?

Dette er problemstillinger som mange organisasjoner sliter med i dag. Samtidig vet vi at ingen organisasjoner er like, og at løsningene er avhengig av organisasjonens kontekst. Derfor har spillutviklingsfirmaet GamingWorks, i samarbeid med Gene Kim (forfatteren av den kjente boken The Phoenix Project), utviklet en simulering som lar oss utforske nettopp disse spørsmålene i trygge omgivelser.

Målgruppe
Gnist er partner med GamingWorks og fasiliterer simuleringen for organisasjoner og team som vil lære seg mer om hva smidig transformasjon krever, og som er nysgjerrige på hvordan få team, avdelinger så vel som en hel organisasjon til å gå i samme takt.

Hva du vil lære
Hensikten med simuleringen å la deltagerne kjenne på kroppen hva det innebærer å gå gjennom en transformasjon fra en tradisjonell til en smidig organisering. Hva dette krever av en selv som individ, sitt team, og ikke minst av organisasjonen som en helhet.


Simuleringen er basert på referansemodellen 70-20-10, der forskning viser at majoriteten av kunnskap og læring absorberes best gjennom praktisk erfaring og eksperimentering. Ved å tilføre lek og gamification gir simuleringen deltakerne anledning til å eksperimentere og lære i trygge omgivelser.

Om Petter Holm Reiso

Petter er smidig entusiast som tror at de beste resultatene skapes med fornøyde og motiverte mennesker, som har eierskap til løsningen og er med på å bestemme sin egen arbeidshverdag. Han er en erfaren leder fra roller som teamlead, smidig coach og prosjektleder. Petter ble først introdusert for smidig i 2015, og har selv kjent på kroppen hvordan overgangen fra tradisjonell til smidig organisering kan skape ny motivasjon og øke følelsen av eierskap hos de ansatte.

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her