dager
timer
min

Fra topp til bunn eller bunn til topp? – hvordan få alle med på endring raskt nok og langsomt nok?

Hanne Tangen Nilsen

Administrerende direktør, Sykehuspartner HF

Om foredraget

Forventningene fra samfunnet til helsevesenet er store, og med pressede økonomiske rammer er det avgjørende at Sykehuspartner HF kan bidra til at sykehusene kan ta i bruk arbeidsbesparende teknologi og løsninger.

Sykehuspartner HF er i omstilling fra å være en ren driftspartner til å bli en utviklingspartner og pådriver for digital transformasjon ute i sykehusene. Dette krever endring i hvordan vi leder, driver kompetanseutvikling, hvordan vi strukturerer virksomheten, hvordan vi samvirker med øvrige helseforetak (sykehus), hvordan vi prioriterer og organiserer arbeidet og hvordan vi setter sammen team med stor grad av autonomi.

For å drive frem endring på en systematisk måte har vi utviklet et rammeverk for strategi og organisasjonsutvikling som kobler helhetlig utvikling fra topp til bunn. Rammeverket integrerer omverdenbehov, trender og utviklingstrekk med interne justeringer innenfor 7S – strategi, mål, prosess, struktur, ledelse, kompetanse og ikke minst «superordinate goals» (kultur-misjon, purpose) og verdier.

Omstillingen krever systematisk tilnærming over tid, tydelige krav til ledere og medarbeidere om hva som forventes, tydelige mål og løpende oppfølging. Det kreves at hver og en av Sykehuspartner HF sine ansatte evner å løsrive seg fra «slik gjør vi det her hos oss» til å adoptere nye måter å løse oppgaver på, og derigjennom både utvikle og endre forretningsmodellen til Sykehuspartner HF.

Foredraget vil belyse strategisk retning og ulike virkemidler og initiativer vi benytter oss av for å gjennomføre endring og omstilling.

Nøkkelpunkter:

Strategi, omstilling, endring, utvikling, smidig, kultur, ledelse, kompetansedreining, målstyring, økonomi

Om Hanne Tangen Nilsen

Administrerende direktør i Sykehuspartner. Har innehatt flere sentrale lederstillinger innen salg, marked, teknologi og IT i Telenor i perioden 1997–2022, avslutningsvis som direktør sikkerhetsjenester for Bedriftsmarkedet. I forkant av det ni år som Sikkerhetsdirektør for Telenor Norge.

Utdannet Computer Engineer fra Oslo Ingeniørhøgskole. Bedriftsøkonomi fra BI, gjennomført flere ledelsesprogrammer i Telenor og har deltatt på sjefskurset ved Forsvarets høyskole.

Styreverv blant annet i NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security), Næringslivets sikkerhetsråd, Akershus universitetssykehus og Sykehuspartner HF.

Medlem av Totalberedskapskommisjonen som leverte sin NOU Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid våren 2023.

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her