dager
timer
min

Flight levels i praksis for innovasjon i verdikjeder

Kjell Tore Guttormsen

Smidig Coach i Statens vegvesen

Om foredraget

Statens vegvesen gikk fra å ha store utfordringer med å vise relevante trafikkmeldinger i Vegvesenets trafikk-app, til at vi nå arbeider sammen mot én felles visjon i hele verdikjeden for trafikkmeldinger: å gi våre brukere en optimal brukeropplevelse. 

Da vi tok kundens perspektiv, oppdaget vi mange utfordringer som skyldtes at hver aktør i verdikjeden opererte med egne budsjetter, ledere og backlogger. Conways lov sier at at virksomhetens arkitektur blir et speilbilde av organisasjonsstrukturen. Flight Levels hjalp oss å overvinne dette, og begynne å samhandle på tvers både på strategisk, taktisk og operativt nivå. Dette gir mer helhetlige, innovative og kundefokuserte løsninger for trafikkmeldingene i trafikk-appen vår. Vi må ha fokus på bærekraft i tråd med våre miljømessige og samfunnsmessige forpliktelser.

I dette foredraget får du bli med bak kulissene, fra det øyeblikket vi ble klar over våre utfordringer. Du vil få høre hvordan det å samhandle på tvers av organisasjonsmessige barrierer har blitt en nøkkelkomponent i Statens vegvesens tilnærming for å finne løsninger på komplekse, systemiske utfordringer. Målet er å gi inspirasjon og praktiske tips til hvordan din virksomhet kan øke sin tilpasning- og innovasjonsevne, fjerne barrierer og bygge en kultur preget av samarbeid på tvers av team.

Nøkkelpunkter:

  • Kundeorientert transformasjon: Hvordan Statens vegvesen utviklet en enhetlig visjon på tvers av en hel verdikjede for å forbedre brukeropplevelsen i trafikk-appen.
  • Hvordan vi brøt ned organisasjonsmessige siloer og fokuserte på kunden: Vi viser hvordan Flight Levels hjalp oss å overvinne organisatoriske hindringer og fremme samarbeid på tvers for å levere innovative og kundefokuserte funksjoner i trafikk-appen.
  • Metoden i praksis: Tips til hvordan din virksomhet kan benytte Flight Levels for å styrke tilpasningsevne, innovasjon og effektivt samarbeid på tvers av team og avdelinger.

Om Kjell Tore Guttormsen

Kjell Tore har erfaring fra teambasert coaching, prosessforbedringer og innføring av metoder som Kanban og Flight Levels. Kjell Tore har en humanistisk tilnærming i sitt arbeid, han har et stort faglig engasjement og er en viktig brobygger for å bidra til systemiske forbedringer på tvers av team og avdelinger. Han bidrar aktivt til å skape et arbeidsmiljø som aktivt fremmer trivsel og personlig vekst blant medarbeidere.

Kjell Tore arbeider som smidig coach i Statens vegvesen, og har over 25 års erfaring fra IT-bransjen.

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her