dager
timer
min

Fjern faksen! Slagkraftig, brukernær utvikling av helsetjenester

Liv Oftedal Rossow

Produktområdeleder, Oslo kommune

Om foredraget

Helsetjenestene preges av systemer som oser av 90-tallet. Faksmaskinen benyttes fortsatt flere ganger daglig. Systemene krever mye opplæring og er lite tilpasset fagfolkas behov. Helsepersonell bruker også mye tid på å hente inn informasjon manuelt som allerede finnes i andre systemer. Utviklingen har gått sakte i et fagområde preget av mange aktører, juridiske avgrensninger, politiske føringer og organisatoriske hindre. Det er rett og slett vanskelig å skape fart og flyt med mange som skal være med å bestemme. Og brukerbehovene har druknet på veien.  

Jens Aga Malm og Liv Oftedal Rossow har de siste årene har de jobbet tett på utvikling av helsedataområdet i Oslo kommune for å kunne levere enda bedre helsetjenester med den nye legevakten. Målet har vært å tilby bedre kvalitet på tjenestene og å frigjøre tid for helsepersonell slik at de bruker mest mulig tid med pasientene. Og ikke minst, å ivareta informasjonssikkerhet og personvern for brukerne. 

I dette foredraget vil de dele praktiske erfaringer fra det å faktisk få til resultater på tross av komplekse rammebetingelser. Hvordan prioriterer de brukerbehov i en jungel av aktører som skal være med å bestemme? Hvordan skaper de fremdrift og flyt når systemer, politikere, og juridiske perspektiver må ivaretas kontinuerlig? Hvordan ser det ut når de får til å skape gode systemer til helsetjenestene? 

Nøkkelpunkter:

  • Hvem bestemmer når sektoren består av 6000 aktører?  
  • Helsenæringen skal bli større, skal offentlig sektor drive egenutvikling i denne sektoren?  
  • Hvordan drive brukernær utvikling i praksis? 

Om Liv Oftedal Rossow

Liv Oftedal Rossow leder Helsedata i Oslo og jobber lokalt med Oslos helsetjenester, så vel som nasjonalt med juridiske, organisatoriske og politiske aspekter for nødvendig slagkraft på tvers av en seig sektor.

Logg inn

Personvern
Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her