Service Management with IT is forever

itSMF-KONFERANSEN | 6. – 8. MARS 2017

Call for paper

Vil du holde foredrag på itSMF konferansen 2017? Send inn ditt bidrag.

Last ned Call for paper

Vil du være
sponsor eller utstiller?

Utstillingen er konferansens naturlige nettverksbyggingsarena.

Last ned sponsorinvitasjonen

Følg oss og
vær først med
siste nytt

Følg med på Facebook, Twitter,LinkedIn, Instagram og YouTube.

Tips en venn

Program 2017

Programmet publiseres fortløpende. Detaljert kjøreplan kommer januar. I mellomtiden, følg oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube for siste nytt.

Arbeidet med programmet til itSMF konferansen 2017 er i gang og vil bli lansert fortløpende!

Om itSMF-konferansen

Hva er itSMF?

En høy andel av private og offentlige virksomheter legger IT Service Management til grunn for sine tjenesteleveranser. Siden 2003 har IT Service Management Forum (itSMF) i Norge årlig arrangert konferanser med stadig økende deltakerantall. Konferansen er Skandinavias største møtested for IT Service Management og har stor internasjonal anerkjennelse og oppmerksomhet.

Hvem er konferansen for?

Interessen for området er stigende, og konferansen omfatter nå keynotes, spor og debatter rundt blant annet devops, smidige metodikker og tjenestestyring. Relasjonen mellom forretningssiden og IT er bedre fokusert enn tidligere. Dette betyr at både de som arbeider på forretningssiden OG IT-siden vil kunne finne noe nyttig på konferansen.

Når og hvor?

6.-8. Mars 2017 på Clarion Hotel Oslo Airport. Shuttlebuss går fra Gardermoen flyplass 3 ganger i timen (buss 44, holdeplass 25). Taxi (kr 245,- pr.vei.) kan bestilles fra Øvre Romerike Taxi. Se også kjørerute, og husk du fårgratis parkeringsbevis i resepsjonen.

Festmiddag

Festmiddag med prisutdeling og underholdning i Luftrommet er onsdag 7. mars kl 19:45. Antrekk: Pent

Påmelding og avbestilling

Ved skriftlig avbestilling innen 27. februar 2017 refunderes avgiften, fratrukket kr 1.000,-. Etter denne dato refunderes ikke avgiften. Er du forhindret fra å møte, kan en fra samme bedrift benytte din billett.

Sponsorer

itSMF-konferansen ville ikke vært mulig uten våre fantastiske sponsorer, utstillere og partnere. Møt dem på konferansen!
Vil din virksomhet være utstiller eller sponsor?

Hovedsponsor

http://itsmfkonferansen.no/wp-content/uploads/2016/08/Invitasjon-til-utstillere-og-sponsorer-på-itSMF-konferansen-2017.pdfhttp://www.soprasteria.no/http://symfoni-esm.com/

Samarbeidspartner

http://itsmfkonferansen.no/wp-content/uploads/2016/08/Invitasjon-til-utstillere-og-sponsorer-på-itSMF-konferansen-2017.pdfhttp://www.glasspaper.no/http://www.syscomworld.com/no/www.topdesk.dk

Utstiller

http://itsmfkonferansen.no/wp-content/uploads/2016/08/Invitasjon-til-utstillere-og-sponsorer-på-itSMF-konferansen-2017.pdfhttp://www.pureservice.com/no/

Påmelding åpner i desember
Følg med på Facebook og Twitter